ISM NEWS UPDATE NR.99

Medical First Aid en Medical Care training herhalen – Nieuwe collega bij Rood Boven Groen – Goedkeuring DSD en SA van Rood Boven Groen – Aanmelden bij Eemshaven kan alleen via Port Base/Maritime Single Window – SOLAS, Recovery of persons from the water en het RescueNet van Waterworks en Rood Boven Groen – KIWA eisen vaartijd gezel zeilvaart – Ballast Water Management PSC inspection checklist

ISM NEWS UPDATE NR.93

Richtlijnen voor het gebruik van elektronische certificaten – Cyber security – CiC on Safety of Navigation and Life Saving Appliances – CiC on crew familiarisation for enclosed space entry – Ballast Water Management Plan – Guidelines for onboard sampling fuel sulphur content

ISM NEWS UPDATE NR.92

RBG verwelkomt nieuwe medewerker – MLC,2006 Guide 2017 – Financial Security requirements MLC-2006 – Aanpassing Schengengrenscode bij aan- en afmonstering zeevarenden – Flowchart vaarbevoegheden zeilvaart – Update ECDIS voor september 2017