ISM NEWS UPDATE NR.128

IL&T uitspraken – IL&T uitspraken betreffend SOLAS chapter III – IL&T uitspraken betreffend SOLAS chapter IV – Nieuw SOLAS chapter XV – Safety Measures for Ships Carrying Industrial Personnel – Regeling bescherming koopvaardij – Rood Boven Groen SOPEP service – Tussentijdse leidraad scheepvaart in verband met de situatie in Oekraïne

ISM NEWS UPDATE NR.125

Coronavirus (COVID-19) Contingency Plan en Guidelines – Revisie 13 – Nieuwe naam Agentschap Telecom – Rijksinspectie Digitale Infrastructuur – Update on ItoRO no. 24 – Ban on the use of Asbestos on board ships – Overdruk van Zodiactube leidde tot zwaar letsel op Antarctica – Tussentijdse leidraad scheepvaart in verband met de situatie in Oekraïne

ISM NEWS UPDATE NR.124

Nieuwe internationale veiligheidscode voor schepen die industrieel personeel vervoeren – MARPOL Annex VI, regulation 23, 25 en 28 betreft Energy Efficiency eXisting ship Index – Onderzoeksraad voor de veiligheid (OVV) roept nood-vuurpeilen terug – Vaarbevoegdheden afgegeven in de Krim worden niet erkend door Kiwa