Company Security Officer training: Bij Rood Boven Groen kan de Company Security Officer training online gevolgd worden in een e-learning omgeving.

 

De online Company Security Officer training 

Deze Company Security Officer training van Rood Boven Groen is waardevol voor iedereen die is aangesteld als Company Security Officer en verantwoordelijk is voor het toezicht op de beveiliging en veiligheid van de vloot. Personen welke belast worden met het implementeren van de ISPS binnen hun rederij. De CSO zal in samenwerking met de Ship Security Officer zorg dragen voor het veiligheidsbewustzijn van de bemanning aan boord van ISPS schepen.

 

Rollen en verantwoordelijkheden Company Security Officer 

De Company Security Officer speelt een cruciale rol in het vermogen van een rederij om te voldoen aan de beveiligingsvereiste. De CSO houdt zich bezig met het ontwikkelen, onderhouden en toezicht houden op het implementeren van het Ship Security Plan. Het in kaart brengen van de risico’s, dreigingen en het analyseren ervan. Het periodiek inspecteren van de betrokken schepen en zorg dragen voor de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen. Tevens het motiveren en stimuleren van het veiligheidsbewustzijn.

 

Company Security Officer te behalen competenties

Na het succesvol afronden van de training ben je in staat om:

  • Ontwikkelen, onderhouden en begeleiden van de implementatie van een Scheepsbeveiligingsplan;
  • Beoordelen van veiligheidsrisico’s, dreiging en kwetsbaarheid;
  • Dat passende beveiligingsmaatregelen worden geïmplementeerd en gehandhaafd;
  • Zorg ervoor dat beveiligingsapparatuur en eventuele systemen naar behoren worden bediend;
  • Effectief samenwerken met SSO’s en PFSO’s; en
  • Veiligheidsbewustzijn en waakzaamheid stimuleren.

 

Voordelen van de Company Security Officer online training

Door de Company Security Officer training online te volgen heeft u zelf de controle. In uw eigen omgeving, tijd en tempo kunt u de theoretische kennis eigen maken door middel van het volgen van deze training en maakt u aansluitend online het examen. Internet en een PC, laptop of I-pad zijn nodig om de training te volgen. De training kan gemakkelijk worden ingepast in andere werk- en persoonlijke verplichtingen en kan afgestemd worden op de eigen trainingsbehoeften door meer of minder tijd te besteden aan bepaalde onderwerpen. Het examen kan worden afgelegd wanneer u zich er klaar voor voelt, waardoor uw slaagkans groter wordt. Het volgen van een online training helpt duurzaamheid te bevorderen, omdat deze een kleinere ecologische voetafdruk heeft dan klassikale training.

 

STCW certificaat

Rood Boven Groen biedt diverse STCW trainingen aan die gekeurd zijn door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). ILT publiceert regelmatig een actueel overzicht van erkende maritieme trainingen. In het overzicht erkende trainingen staan alle erkende trainingen voor de zeevaart en visserij. Klik hier om te zien welke vlaggenstaten de STCW certificaten van Rood Boven Groen accepteren. Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) zijn in het leven geroepen om de veiligheid van mensenlevens en eigendommen op zee te bevorderen en om het milieu te beschermen. Het stelt internationaal aanvaarde normen vast voor de opleiding en certificering van zeevarenden, om ervoor te zorgen dat de bemanning gekwalificeerd en geschikt is voor taken op zee.

 

STCW trainings aanbod blijven ontwikkelen

Rood Boven Groen is continue bezig met het uitbreiden en ontwikkelen van het trainingsaanbod. Service en kwaliteit staan hoog in het vaandel. De trainingen worden gemaakt door deskundige zeevarenden voor zeevarenden en daar waar nodig direct aangepast indien er zich wijzigingen voordoen, zoals bijvoorbeeld in de wet. Tevens verbeteren wij de huidige online trainingen naarmate inzicht verbeterd en feed back van klanten om aanpassingen vraagt.

 

Contact

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen m.b.t. STCW trainingen klik hier om aan te melden voor onze nieuwsbrief. Tevens informeren wij u graag over de voordelige mogelijkheden om een online training Company Security Officer voor meerdere bemanningsleden binnen uw Rederij af te nemen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

 

Company Security Officer  Company Security Officer  Company Security Officer   maritieme training  Company Security Officer