COMPLIANCE MANAGEMENT

De basis van een management systeem is het vastleggen van gemaakte afspraken over de uitvoering van het beleid aan boord en aan wal met het doel de veiligheid te verhogen en risico's tot een minimum te beperken. De verschillende normen van management systemen worden vastgesteld door diverse maritieme organisatie zoals IMO en ILO, welke internationaal een standaard neerzetten voor de maritieme industrie. 

De drie meest voorkomende codes waarop management systemen voor de maritieme industrie worden gebaseerd zijn:

 • International Safety Management (ISM code)
 • Maritime Labour Convention (MLC code)
 • International Ship and Port Facility Security (ISPS code)

De ISM code is een dynamisch systeem dat doorlopend aangepast wordt aan de praktijk aan boord en het beleid van de company. De MLC code geeft ondersteuning en inzicht in arbeidsrecht op zee terwijl de ISPS code moet zorgen voor adequate scheeps- en havenbeveiliging. Bij alle drie de codes spreekt men van een compliance systeem omdat deze helpen aan de nationale en internationale wet- en regelgeving te voldoen.

ISM

Het doel van ISM is het beheersen en beperken van risico’s op het gebied van veiligheid voor schip en opvarenden en milieuverontreiniging bij de operatie van schepen.

Rood Boven Groen heeft onder het motto “less is more” een digitaal Safety Management Systeem (SMS) ontwikkeld. In dit scheepsspecifieke document worden beleid en procedures vastgelegd ten behoeve van de veilige operatie van het schip, gebaseerd op de 12 hoofdstukken van de ISM code. Het is opgebouwd uit diverse modules, waardoor het eenvoudig kan worden aangepast aan alle type schepen. Ondanks zijn eenvoud omvat het systeem alle vereiste checklijsten, procedures en oefeningen.

Inmiddels worden hierop gebaseerde systemen naar volle tevredenheid toegepast op zo’n twintig koopvaardij- en passagiersschepen en vijftien commerciële zeilschepen. Deze systemen zijn goedgekeurd door een aantal IACS klassebureau’s.

 

Onze expertise

 • Ontwikkelen van een nieuw scheeps specifiek ISM systeem/SMS
 • Aanpassen van bestaande ISM systemen
 • Trainen van bemanningsleden
 • DPA diensten, 24/7 services
 • Planned Maintenance System
 • Risk assessment
 • In- en externe audits
 • DPA detachering

ISPS

Het doel van de ISPS code is het beveiligen van schepen en havens tegen diverse bedreigingen, zoals terrorisme, piraterij, diefstal, cyber crime etc.

 

De code beschrijft de verantwoordelijkheden van de overheid, de havenautoriteiten, scheepsvaartbedrijven en bemanningsleden. 
Belangrijk bij de implementatie van de ISPS code aan boord zijn onder meer een Ship Security Assessment en Ship Security Plan. De Company Security Officer (CSO) en Ship Security Officer (SSO) zijn verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering hiervan.

 

Onze digitale scheeps-beveiligingsplannen worden veelvuldig op verschillende type schepen toegepast. De opzet is in verband met gebruikersgemak gebaseerd op de 13 hoofdstukken van de ISPS code. 

 

Onze expertise:

MLC

Het MLC-2006, ofwel het Maritiem Arbeidsverdrag, heeft als doel de arbeidsomstandigheden van zeevarenden internationaal te beschemermen en verbeteren. Het MLC-2006 is van toepassing op alle zeeschepen die betrokken zijn bij commerciële activiteiten.

 

Schepen vanaf 500 GT dienen gecertificeerd te zijn voor MLC-2006. Schepen tot 500 GT hoeven dit niet, maar moeten wel aan de MLC-2006 vereisten voldoen.
MLC certificering bestaat uit een MLC-certificaat en een Declaration of Maritime Labour Compliance (DMLC) Part I en II.

 

In DMLC Part I geeft de vlaggenstaat aan hoe het MLC in de nationale wetgeving is geïmplementeerd. In DMLC Part II geeft de scheepseigenaar aan door middel van welke procedures het schip doorlopend aan de MLC-regelgeving voldoet.
Voor het opstellen van dit DMLC Part II heeft Rood Boven Groen een online tool, de MLC Document Generator, ontwikkeld.

 

Onze expertise:

 • Implementatie MLC 2006
 • MLC gap analysis uitvoeren om uw compliance helder te krijgen
 • Opstellen plan van aanpak
 • Implementatie van MLC 2006
 • In- en externe MLC audits
 • MLC training van kantoor personeel en bemanningsleden

 

Uw probleem is onze passie. Daag ons uit!

William Boothstraat 2-2
8861 TL Harlingen
The Netherlands
+31 (0)517-431077
info@roodbovengroen.nl