STCW Training News

In STCW Training News update nr. 8: De trainingen MFA en MC wel of niet herhalen?

Maart 2023

Terug naar STCW Training News

De trainingen MFA en MC wel of niet herhalen?

Wij krijgen vaak de vraag over hoe het zit met de herhalingsverplichting voor de trainingen Medical First Aid en Medical Care. Voor veel zeevarenden is dit onduidelijk, en dat is niet zo gek.

Bij de meeste trainingen die herhaald moeten worden is het zo, dat de herhalingsverplichting uit de STCW-code komt. Dat is bijvoorbeeld het geval met de trainingen basisveiligheid (basic safety) en brandbestrijding voor gevorderden (advanced fire fighting). Een zeevarende die verplicht is om deze trainingscertificaten te hebben, is ook verplicht om ze te blijven herhalen om zijn of haar vaarbevoegdheid geldig te houden.

De herhalingsverplichting voor de beide medische trainingen is echter niet afkomstig uit de STCW-code, maar uit een richtlijn van de Europese Unie (EU regeling 92/29/EEG). Deze richtlijn zegt dat het herhalen van de medische training alleen verplicht is voor kapiteins en voor zeevarenden aan wie de medische taken aan boord zijn toegewezen. We hebben onze flowcharts aangepast om dit duidelijker te maken.

Andere officieren hebben weliswaar een geldig medisch trainingscertificaat nodig voor de aanvraag van hun initiële vaarbevoegdheid, maar zijn niet wettelijk verplicht om te herhalen. Niettemin kan het zo zijn, dat herhaling van de medische training onderdeel is van het interne beleid van een reder.

Toekomstige updates en nieuws direct per mail ontvangen?