ISM NEWS UPDATE NR.124

New international safety code for ships carrying industrial personnel – MARPOL Annex VI, regulation 23, 25 and 28 regarding Energy Efficiency eXisting ship Index – Dutch Safety Board (OVV) recalls emergency flares – No recognition by Kiwa of Certificate of Competency issued  in Crimea

ISM NEWS UPDATE NR.124

Nieuwe internationale veiligheidscode voor schepen die industrieel personeel vervoeren – MARPOL Annex VI, regulation 23, 25 en 28 betreft Energy Efficiency eXisting ship Index – Onderzoeksraad voor de veiligheid (OVV) roept nood-vuurpeilen terug – Vaarbevoegdheden afgegeven in de Krim worden niet erkend door Kiwa