ISM News

Uit ISM News Update nr. 130: EU-ETS en EU-MRV

Juli 2024

Terug naar alle ISM News Updates

EU-ETS en EU-MRV

Er is nog veel onduidelijkheid en onzekerheid omtrent het Europese Monitoring, Reporting, and Verification regime (EU-MRV). Vanaf 1 januari 2025 gelden de gewijzigde EU MRV-regels voor ‘general cargo schepen’ met een brutotonnage van 400 tot 5000 en ‘offshore-schepen’ van 400 GT en meer. De begrippen “Offshore-schepen” en “General Cargo schepen” moeten nog door de EMSA gedefinieerd worden.

De CO2-uitstoot is de grootste component van de broeikasgasemissies door het zeevervoer, maar methaan (CH4) en ook de uitstoot van lachgas (N2O) leveren een belangrijke bijdrage.

De EU-MRV en IMO-DCS (SEEMP I, II en III) beogen hetzelfde doel, namelijk het terugdringen van schadelijke uitlaatgassen door de scheepvaartsector.

Toekomstige updates en nieuws direct per mail ontvangen?