ISM News

Uit ISM News Update nr. 130: Garbage Record Book vanaf 100GT

Juli 2024

Terug naar alle ISM News Updates

Garbage Record Book vanaf 100GT

Nieuwe wijzigingen in MARPOL Annex V vereisen vanaf 1 mei 2024, dat schepen met een bruto tonnage van 100 ton en meer een Garbage Record Book moeten bijhouden. Deze eis was voorheen voor schepen met een brutotonnage van 400 ton en meer en bij het vervoer van 15 personen of meer.

De betreffende wijzigingen in Resolutie MEPC.360(79) omvatten ook nieuwe eisen met betrekking tot afvalontvangstfaciliteiten voor havens in de Arctische wateren.

Toekomstige updates en nieuws direct per mail ontvangen?