STCW Training News

In STCW Training News Update nr. 10: Is het certificaat basisveiligheid (Basic Safety) verplicht voor alle zeevarenden?

December 2023

Terug naar STCW Training News

Is het certificaat basisveiligheid (Basic Safety) verplicht voor alle zeevarenden?

In het Besluit Zeevarenden is vastgelegd wie er een certificaat basisveiligheid moet hebben:

‘Kapiteins, stuurlieden, werktuigkundigen, maritiem officieren, officieren elektrotechniek en andere zeevarenden aan wie in de monsterrol een taak is opgedragen dan wel die een taak ten aanzien van het voorkomen van verontreiniging van de zee hebben, moeten in het bezit zijn van het certificaat basisveiligheid.’

In de praktijk komt dat erop neer, dat iedere zeevarende die een functie vervult waarvoor een bevoegdheidsbewijs vereist is, een geldig certificaat basisveiligheid moet bezitten.

Ratings, oftewel aankomende gezellen of stagiaires, hebben (nog) geen vaarbevoegdheidsbewijs. Wettelijk gezien hoeven zij niet getraind te zijn in basisveiligheid om aan boord te stappen. Zij mogen immers nog geen zelfstandige taken uitvoeren, en kunnen daarom ook geen functie op de alarmrol toegewezen krijgen.

Vaak wordt echter ook van deze groep gevraagd om een certificaat basisveiligheid te hebben. Zo’n vereiste vloeit dan niet voort uit de wet, maar uit afspraken die tussen onderwijsinstanties en leerbedrijven (scheepsbeheerders) gemaakt zijn.

Toekomstige updates en nieuws direct per mail ontvangen?