ISM News

Update nr. 100

In deze ISM News Update:

  • Verzekeringen volgens MLC regulation 2.5 en 4.2
  • Samenwerking met Sea Rangers
  • Buitenboordafsluiters, leren van een ongeval
  • MSC1 Circ. 1321 Guidelines for measures to prevent fires in engine-rooms
Terug naar News Updates

Verzekeringen volgens MLC regulation 2.5 en 4.2

Tijdens ISM audits in het afgelopen jaar hebben wij geconstateerd dat veel schepen nog niet voldoen aan de vereisten van de MLC 2014 amendments die voor Nederlandse schepen per 1 februari 2018 van kracht zijn geworden.

Deze amendments betreffen de verplichting om verzekerd te zijn volgens MLC Regulations 2.5 en 4.2:

Financial security for repatriation (MLC Standard A2.5.2): Financiële zekerheid voor hulp aan zeevarenden als zij “worden achtergelaten” (abandonment) door de scheepsbeheerder.

Financial security for shipowners’ liability (MLC Standard A4.2): Financiële zekerheid ten behoeve van compensatie in het geval van overlijden of langdurige arbeidsongeschiktheid van zeevarenden als gevolg van een arbeidsongeval, beroepsziekte of bedrijfsrisico aan boord van het schip.

Bovendien dienen schepen voor bovengenoemde verzekeringen een certificaat aan boord te hebben waarin duidelijk de contactgegevens van de verzekeraar (email adres en telefoonnummer) vermeldt staan waartoe zeevarenden zich kunnen wenden om een beroep te doen op deze verzekeringen in geval de scheepseigenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet. Wij raden iedereen aan nog eens goed met zijn verzekeraars naar deze vereisten te kijken.

 

Samenwerking met Sea Rangers

De jonge ambitieuze organisatie Sea Rangers heeft Rood Boven Groen gevraagd om met hen een ISM systeem te ontwikkelen dat gebruikt kan gaan worden op zeilschepen die zij over de hele wereld willen gaan inzetten. Deze zeilschepen zullen worden ingezet voor werkzaamheden op het gebied van bescherming van het marine milieu, maar ook voor andere werkzaamheden die nu door zware, vervuilende schepen worden uitgevoerd, zoals: wetenschappelijk onderzoek, meten van de waterkwaliteit, verwijderen van mosselen in zeewierfarms en controles in windmolenparken met behulp van drones. Tevens zullen op deze schepen telkens 6 trainees, sea rangers genoemd, worden opgeleid om te kunnen doorstromen als bemanning in de zeevaart. Deze trainees zijn veelal jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt.

 

Overboord afsluiters, leren van een ongeval

Een defect aan een buitenboordafsluiter voor het inlaten van koelwater, veroorzaakte een black-out in ruwe zee vanwege een vollopende machinekamer. De lekkende afsluiter kon geïsoleerd worden en werd gerepareerd in de haven. Tijdens het schade onderzoek bleek de bodem van de afsluiter zwaar gecorrodeerd en uitgehold te zijn, terwijl de bovenkant in orde leek. Het is niet eenvoudig om dergelijke schades aan afsluiters te constateren. DNV-GL doet een aantal aanbevelingen ter controle en voorkoming van problemen met afsluiters. De complete tekst is te downloaden van onze website.

 

MSC1 Circ. 1321 Guidelines for measures to prevent fires in engine-rooms

Er is een samengestelde MSC-richtlijn beschikbaar ten behoeve van het voorkomen van brand in machinekamers, pompruimtes en andere brandgevoelige ruimtes. Deze richtlijn is gebaseerd op de huidige scheepsbouw technologie en inclusief resoluties, circulaires en andere door IMO ontwikkelde documenten. De richtlijn: MSC1 Circ. 1321 Guidelines for measures to prevent fires in engine-rooms, is te downloaden van onze website.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team