ISM News

Update nr. 101

In deze ISM News Update:

  • Binnenvaarttijd voor vaarbevoegdheid gezel zeilvaart
  • Uitbreiding Rood Boven Groen met Willem Starke
  • MLC Guideline Harassment and Bullying van kracht
  • Bunker delivery note amendments
Terug naar News Updates

Binnenvaarttijd voor vaarbevoegdheid gezel zeilvaart

Vorige week hebben wij van het KIWA bevestigd gekregen dat vaartijd behaald op binnenvaart-(beroeps)zeilschepen weer gebruikt mag worden voor het aanvragen van een vaarbevoegdheid gezel zeilvaart < 500 GT. We hopen hiermee de geringe doorstroom van nieuwe en ervaren bemanningsleden naar zeegaande (beroeps)zeilschepen te bevorderen.

 

Uitbreiding Rood Boven Groen met Willem Starke

Sinds 28 januari is ons kantoor uitgebreid met een nieuwe medewerker, Willem Starke. Willem zal zich richten op ISM en ISPS-zaken voor de Koopvaardij en trainingen, waarmee hij een aantal taken van Stephan kan overnemen. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in de scheepvaartwereld (Maritiem officier, Klasse surveyor, technisch/operationeel manager) en met zijn kennis verwachten we ook de, steeds vaker gehoorde, vraag naar technische en operationele ondersteuning in te kunnen vullen.

 

MLC Guideline Harassment and Bullying van kracht

Sinds 8 januari 2019 zijn de gewijzigde MLC Guidelines B4.3.1 en B4.3.6 internationaal van kracht geworden. Het gaat hier om richtlijnen omtrent het ontwikkelen van beleid op het gebied van pesten en intimidatie (bullying and harassment) aan boord van schepen. Deze wijzigingen zijn voor Nederlandse schepen niet van invloed, omdat in de Nederlandse Arbowetgeving al eerder bepalingen zijn opgenomen om een beleid te voeren dat erop gericht is om “psychosociale arbeidsbelasting” te voorkomen of te beperken. Werkgevers hebben dit al eerder in hun RI&E moeten opnemen. Bovendien is dit onderwerp ook al enkele jaren geleden in de House Rules van het SMS van Rood Boven Groen opgenomen.

Wij raden iedereen wel aan dit onderwerp nog eens onder de aandacht te brengen.

 

Bunker delivery note amendments

Vanaf 1 januari 2019 zijn nieuwe eisen voor bunker delivery notes van kracht geworden. Het betreft een aanvulling op Appendix V van MARPOL Annex VI (Information to be included in the bunker delivery note). De bunker delivery note moet een ondertekende en gecertificeerde verklaring van de leverancier bevatten dat de brandstof voldoet aan Regulation 18.3 van MARPOL Annex VI en dat het zwavelgehalte van de brandstof niet hoger is dan:

  • De limiet buiten ECAS (momenteel 3,5%, vanaf 1 januari 2020 nog maar 0,5%) onder Regulation 14.1; of
  • De limiet in emission control areas (ECAS: Oostzee, Noordzee, Noord-Amerikaanse kust en VS Caribisch zee gebied) (0,10% m/m) onder Regulation 14.4;

of

  • De gespecificeerde grenswaarde van de koper op basis van gebruik in combinatie met een equivalent middel voor naleving; of onderworpen is aan een relevante vrijstelling voor een schip om proeven uit te voeren voor onderzoek naar emissiebeperking van zwaveloxiden en regeltechnologie.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team