ISM News

Update nr. 102

In deze ISM News Update:

 • MAIB Safety digest 2019
 • CO2 emissies scheepvaart
 • Ballast water management
 • Online Security Awareness training
 • Deense regels – Safe Sea Net
 • Inventory hazardous materials (IHM)
Terug naar News Updates

MAIB Safety Digest 2019

De Engelse Marine Accident Investigation Branch (MAIB) heeft de eerste uitgave voor 2019 van de geleerde lessen van maritime incidenten uitgegeven.

MAIB Safety Digest

 

CO2 emissies scheepvaart

Om de CO2 uitstoot door de scheepvaart te verminderen, heeft de Europese Unie (EU) de regelgeving voor monitoring, rapportage en verificatie van scheepvaart (MRV) ingevoerd, die is ontworpen om gegevens te verzamelen over CO2-emissies op basis van het brandstofverbruik van schepen. Parallel hieraan heeft de IMO een driestappenbenadering ingevoerd, gebaseerd op het verzamelen en analyseren van gegevens over het brandstofverbruik. De eerste fase wordt nu geïmplementeerd door middel van wijzigingen in MARPOL Annex VI en staat bekend als het IMO Data Collection System (DCS). De toepassing (alle schepen >5000 GT) van deze voorschriften vormt een aanzienlijke uitdaging voor reders. Centraal hierbij staat de wettelijke vereiste om gegevensverzameling en onafhankelijke verificatie uit te voeren, welke reeds is ingegaan op 1 maart 2018.  RBG kan helpen, het compliance proces zo eenvoudig en transparant mogelijk te maken.

 

Guidance for best practice on Sampling (Ballast Water Management)

De EMSA (European Maritime Safety Agency) heeft “Guidance for best practices on sampling” uitgegeven. Het document is beschikbaar op de EMSA website, klik hier.

De Ballast Water Management Convention of BWM is een verdrag wat is aangenomen door de International Maritime Organization (IMO) om de verspreiding van mogelijk schadelijke aquatische organismen tegen te gaan door ballast water van schepen. Het document is bedoeld als leidraad voor een uniforme opzet van ballast water bemonsterings procedures.

 

Online Security Awareness training

We zijn verheugd om aan te kondigen dat toekomstige zeevarenden vanaf begin juli de door de Nederlandse vlag goedgekeurde STCW-training Security awareness volledig online kunnen volgen. Rood Boven Groen is het eerste bedrijf dat is goedgekeurd door de Nederlandse vlagautoriteiten om Security Awareness aan te bieden in een e-Learning-omgeving.

 

De training voldoet aan de volgende normen en trainingsvereisten:

 • regulation 13.4 (Deel B) en 18.3 (Deel B) van de International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code
 • IMO Model Course 3.27 Security Awareness Training voor alle zeevarenden (editie 2012)
 • STCW 1978, as amended, Regulation VI / 6.1-3 en STCW-code, section A-VI / 6.4

Het belangrijkste aandachtspunt was online identificatie waarmee het mogelijk is om de onlinetraining altijd en overal te volgen.

 

Deense regels – Safe Sea Net

Onlangs zijn enkele schepen, door goed bewapende politie, gedwongen om bij aankomst de haven van Kopenhagen te verlaten. De schepen moesten vertrekken omdat ze niet via Safe Sea Net waren aangemeld en werden gesommeerd onmiddellijk terug te keren naar de haven waar de reis was begonnen. Volgens de politie is het verplicht voor alle commerciële (zeil) schepen met meer dan 12 passagiers (inclusief zeilschepen <300GT en <45M) de aankomst vooraf te melden.

Indien je een van de havens in Denemarken wilt bezoeken, zijn dit de verplichtingen:

 1. Een vergunning aanvragen in het politiedistrict waar die specifieke haven in Denemarken zich bevindt. Denemarken is verdeeld in 14 politiedistricten. Een vergunning is vereist voor elk afzonderlijk district en heeft zijn eigen e-mailadres (zie www.politi.dk).
 2. Dit valt samen met de verplichting om de crew- en traineelist (voor hen passagiers) bij Safe Sea Net te melden. Bij voorkeur inclusief de haven voor aankomst en na aankomst.

 

Inventory Hazardous Materials >500GT

Op 31-12-2020 moet een verplichte inventaris van gevaarlijke materialen beschikbaar zijn op alle schepen van 500GT en groter. De inventaris kan worden opgesteld door bedrijven die zijn goedgekeurd door de klasse en omvat bemonstering en analyse van materialen. Op dit moment zijn de volgende bedrijven goedgekeurd door BV: Oesterbaai, Sanitas & Maritime Asbestos Solutions.

 

Voor meer informatie, vindt u de onderstaande link naar EMSA-richtlijnen of neemt u contact met ons op via info@roodbovengroen.com

EMSA IHM

Hartelijke groeten,
Het RBG Team