ISM News

Update nr. 104

In deze ISM News Update:

 • Security Awareness Training volledig online
 • IHM – Inventory of hazardous materials
 • Nieuwe SOLAS-vereisten voor oefeningen in Damage Control aan boord van passagiersschepen
 • Schepen zonder verplichte MLC certificering
 • Damage Control plan (Schadebeheersplan)
 • Aangaande het aanvragen van een vaarbevoegdheidsbewijs voor officieren en kapiteins
Terug naar News Updates

Security Awareness Training volledig online

We zijn verheugd om aan te kondigen dat toekomstige zeevarenden vanaf nu de door de Nederlandse vlag goedgekeurde STCW-training Security Awareness volledig online kunnen volgen. Rood Boven Groen is het eerste bedrijf dat is goedgekeurd door de Nederlandse vlagautoriteiten om Security Awareness aan te bieden in een e-Learning-omgeving.

De training voldoet aan de volgende normen en trainingsvereisten:

Regulation 13.4 (Deel B) en 18.3 (Deel B) van de International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code
IMO Model Course 3.27 Security Awareness Training voor alle zeevarenden (editie 2012)
STCW 1978, as amended, Regulation VI / 6.1-3 en STCW-code, section A-VI / 6.4
Het belangrijkste aandachtspunt was online identificatie waarmee het mogelijk is om de onlinetraining altijd en overal te volgen.

Benieuwd hoe het werkt? Kijk op: www.rbg-training.com

 

IHM – Inventory of hazardous materials

Zoals vermeld in de ISM News Update 102, zijn vanaf 31 december 2020 alle Europees gevlagde schepen  >500GT en schepen die de vlag van een derde land voeren en een haven of ankerplaats van een EU-lidstaat aandoen, verplicht om een Inventory of Hazardous Materials (IHM; inventaris van gevaarlijke materialen) rapport aan boord te hebben.

Wereldwijd vallen ongeveer 56.000 schepen onder deze nieuwe EU-voorschriften. Men verwacht een tekort aan deskundige bronnen voor het invoeren van deze voorschriften, waardoor 30.000 tot 40.000 schepen in de problemen kunnen komen.

Een Inventory of Hazardous Materials geeft informatie over de gevaarlijke materialen aan boord van een schip. Het rapport vermeldt welke materialen (zoals PCB’s, asbest, radioactieve stoffen en Chroom-6) aanwezig zijn, waar ze worden opgeslagen en het volume dat wordt vervoerd. Het IHM-rapport is een dynamisch document en bestrijkt de volledige levenscyclus van een schip. Het rapport wordt vanaf de kiellegging van het schip en gedurende zijn actieve levensduur bijgewerkt, en blijft geldig totdat het schip definitief buiten gebruik en ontmanteld is.

 

Nieuwe SOLAS-vereisten voor oefeningen in Damage Control aan boord van passagiersschepen

De nieuwe SOLAS-verordening -Hoofdstuk II-1, Verordening 19-1, ‘Damage Control for passenger ships’ – treedt in werking op 1 januari 2020 en is van toepassing op alle passagiersschepen.

Deze verordening vereist dat de bemanningsleden die verantwoordelijkheden hebben bij Damage Control, minstens elke drie maanden aan een oefening deelnemen. Bij elke oefening moeten de relevante bemanningsleden aan de stations rapporteren en zich voorbereiden op hun taken, zoals die beschreven staan op de musterlist.

Indien aanwezig, moet de stabiliteitscomputer worden gebruikt om gesimuleerde schade in te schatten en beoordelen en er moet een communicatieverbinding tot stand worden gebracht met ondersteuning aan wal. De activering van deze ondersteuning op de wal is echter slechts één keer per jaar vereist.

U kunt de wijzigingen in SOLAS Hoofdstuk II-1 vinden in de volgende link.

Eigenaren en exploitanten van passagiersschepen moeten hun procedures uiterlijk op 1 januari 2020 wijzigen.

 

Schepen zonder verplichte MLC certificering

 1. Inspecties op schepen zonder verplichte MLC-certificering
  Een MLC-certificaat is niet verplicht voor zeeschepen kleiner dan 500GT of zeeschepen groter dan 500GT die géén internationale reizen maken. Maar ook als het certificaat niet verplicht is, moeten de schepen aan de MLC-eisen voldoen. Om non-conformities tijdens inspecties door bevoegde autoriteiten, zoals Port State Control, in andere landen te voorkomen, raadt ILenT aan om een certificaat aan te vragen voor deze schepen.
 2. Informatie over het MLC-certificaat
  Het MLC certificaat bestaat uit het certificaat zelf en een DMLC part I en part II.Voor de bovengenoemde schepen zijn het MLC certificaat en de twee DMLC delen niet verplicht.

Hieronder vindt u enkele links naar documenten met informatie over hoe u aan de wettelijke vereisten kunt voldoen en een checklist:

De DMLC, deel I
De DMLC, deel II
Bijlage bij DMLC, deel I, voor schepen gebouwd vanaf 20 augustus 2013
De controlelijst MLC 2006 Aide memoire

 

Damage Control plan

Zoals vermeld in de ISM News Update 103, zal de Concentrated Inspection Campaign (CIC)  3 maanden duren. Beginnend op 1 september en eindigend op 30 november 2019.

De Paris MoU CIC-vragenlijst begint met de volgende vraag:

“1.Is het Damage Control Plan direct aan boord beschikbaar?”

Omdat het Damage Control Plan een belangrijk onderwerp in de vragenlijst is, vindt u hieronder de richtlijnen voor het Damage Control Plan:

 • Richtlijn voor Damage Control Plan
 • Richtlijn voor Damage Control Plan en informatie aan de kapitein

 

Aangaande het aanvragen van een vaarbevoegdheidsbewijs voor officieren en kapiteins

Het is gebleken dat bij een Port State Control wel eens problemen optreden als iemand op de bemanningslijst staat in een lagere functie dan het geldige vaarbevoegdheidsbewijs aangeeft (bijvoorbeeld een kapitein die als wachtstuurman vaart). Wij raden aan om bij het aanvragen van een vaarbevoegdheidsbewijs, naast de door u gewenste functie, meerdere (lagere) functies aan te kruisen. Uiteraard wel functies die u, gezien uw certificaten en diploma’s, kunt vervullen.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team