ISM News

Update nr. 105

In deze ISM News Update:

  • Kantoor Rood Boven Groen
  • Herhalingstrainingen
  • Medische certificaten
Terug naar News Updates

Kantoor Rood Boven Groen

Het jaar 2019 verliep zeer onrustig bij Rood Boven Groen. Met twee kopstukken in de ziektewet vanaf begin van het jaar en een onverwacht vertrek van twee medewerkers halverwege het jaar moesten we noodoplossingen bedenken. Aan alle klanten die hierdoor hinder en/of vermindering van kwaliteit hebben ondervonden bieden wij hierbij onze excuses aan.

De nieuwe samenstelling van het RBG-team is als volgt: sinds 1 dec 2019 werkt Lisa Westra bij RBG, zij is verantwoordelijk voor boekhouding, facturering en marketing. Dominique Kooistra blijft op haar plaats als Trainingscoördinator en ISO-manager. Maaike de Man heeft haar taken overgedragen aan Lisa en wordt ingewerkt door Deike Meijer als DPA en auditor zeilschepen. Stephan Kramer ondersteunt het team en blijft zich voornamelijk bezighouden met compliance systemen in de koopvaardij en het uitvoeren van STCW-trainingen. Sjoerd van der Berg en Rutger van Eijden blijven als freelancers het RBG-team aanvullen.

Wij zijn ervan overtuigd met deze bezetting weer als vanouds betrokken, toegewijd en transparant voor onze klanten klaar te staan.

 

Herhalingstrainingen

STCW Herhalingstrainingen BT, PSCRB, FRB en/of AFF deze informatie heeft betrekking op;

Cursisten die een herhalingstraining Basic Safety Training (BT), Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats (PSCRB), Advanced Fire Fighting (AFF) en/of Proficiency in Fast Rescue Boats (FRB) refresher willen volgen kort voor het vervallen van een of meerdere certificaten.
Cursisten die een herhalingstraining BT, PSCRB, AFF en/of FRB willen volgen maar van wie een of meerdere van de betreffende certificaten zijn verlopen.
Voor de volledige wijziging van STCW per 1 januari 2017 gold de regel dat behoud van de vaardigheden BT, PSCRB, FRB en AFF kon worden aangetoond met vaartijd. Dit betrof de eis van 1 jaar vaartijd in de voorgaande vijf jaar.

Vanwege het gebrek aan mogelijkheden om aan boord realistisch te oefenen is deze regel komen te vervallen (voor een groot deel van de vaardigheden).  Alleen de onderdelen EFA (Elementary First Aid) en PSSR (Personal Safety and Social Responsibilities) kun je nog steeds aantonen met vaartijd (1 jaar vaartijd in de voorgaande vijf jaar). Wanneer je niet voldoet aan de vaartijd kun je de onderdelen EFA en PSSR elke vijf jaar een training volgen voor deze onderdelen.

Vanaf nu moeten de certificaten BT, PSCRB, FRF en AFF vernieuwd worden door middel van een herhalingstraining. Het vaarbevoegdheidsbewijs (VBB) is niet langer het bewijs dat er aan de trainingsverplichtingen is voldaan. Dit is besloten zodat de certificaten de looptijd van het VVB niet langer beïnvloeden.

Het is verplicht om bij de aanmonstering en gedurende de gehele reis (de termijn aan boord), voor de houder van een geldig Nederlands VBB als kapitein of officier, ook in het bezit te zijn van geldige certificaten BT, PSCRB en AFF (indien van toepassing PFRB).

Ook voor overige zeevarenden dienen bij aanmonstering en gedurende de hele reis 1 of meerdere van de genoemde vier certificaten geldig te zijn als relevante taken en verantwoordelijkheden aan hen zijn toegewezen.

Tenslotte dienen, afhankelijk van de bevoegdheid, 1 of meerdere van de certificaten BT, PSCRB en AFF ook geldig te zijn op het moment van de aanvraag (zowel voor de eerste aanvraag, de vernieuwing of ophoging) voor een Nederlands VBB als kapitein, officier of gezel. Op www.roodbovengroen.com vind je onder ‘file downloads’ het stroomschema van ILT of klik hier.

 

Medische certificaten

Bij vaarbevoegdheden waar je zowel een Medical First Aid als een Medical Care certificaat nodig hebt, dien je van beide trainingen een certificaat te kunnen overleggen. Dit geldt vooral bij het aanvragen van vaarbevoegdheden bij het Kiwa register.

Bij sommige trainingsinstituten zit de Medical First Aid automatisch bij de Medical Care training in. Vraag tóch om twee certificaten. Indien je deze in één hebt, bestaat de kans dat je bij Port State Control, opleidingsinstituten of het aanvragen van vaarbevoegdheden, zelf moet aantonen dat Medical First Aid bij de Medical Care training in zat.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team