ISM News

Update nr. 109

In deze ISM News Update:

  • COVID-19 Guidance voor scheepseigenaren en kapiteins
  • Polar Code voor SPS non-SOLAS-schepen
  • Afschaffing van Inmarsat Fleet 77 Services
  • Herinnering refresher trainingen
  • Training Designated Security Duties (DSD) online
  • Wijziging tekst EU2009/45
Terug naar alle News Updates

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze ISM News Update.

Schrijf je nu in!

COVID-19 richtlijnen voor scheepseigenaren en kapiteins

Scheepsexploitanten van schepen die onder de ISM-code varen moeten alle geïdentificeerde risico’s voor hun schepen en personeel beoordelen en passende veiligheidsmaatregelen nemen. Dientengevolge moeten er ook plannen en procedures ontwikkeld worden om de risico’s van de COVID-19-pandemie voor de gezondheid van zeevarenden en de veiligheid van hun scheepsactiviteiten zo goed mogelijk te minimaliseren. Het is cruciaal om de risisco’s in kaart te brengen en goede protocollen op te stellen. Op basis van de COVID-19 guidance van het ICS, heeft Rood Boven Groen een eigen handleiding/samenvatting geschreven. Deze RBG Guidance is te vinden op onze website.

 

Polar Code voor non-SOLAS-schepen

De Polar-code is een bindend internationaal kader om de poolgebieden te beschermen tegen maritieme risico’s en omvat voorschriften over het ontwerp, de constructie, uitrusting, opleiding, zoek- en reddingsacties en milieubescherming die relevant zijn voor schepen die varen in de poolgebieden. Deze code is verplicht voor schepen die onder SOLAS varen in poolwateren. De Polar Code gaat weinig over het varen in ijs, maar meer over de reactie van de apparatuur en de uitrusting op lage temperaturen (denk aan leidingen die bevriezen, accu’s die ontladen, de viscositeit van olie etc.). De IMO heeft eind 2019 een resolutie aangenomen voor non-SOLAS-schepen die in Polaire wateren opereren. Hierin wordt er bij de lidstaten op aangedrongen dat zij vrijwillig veiligheidsmaatregelen uit de Polar Code implementeren voor schepen die niet onder SOLAS vallen (dus SPS-schepen, schepen <500 GT, vissersvaartuigen en plezierjachten die geen handel drijven). Er zijn lidstaten die deze urgentie al eerder zagen en al gevorderd zijn in het vrijwillig implementeren van deze maatregelen. De Noorse overheid (NMA) onder andere, heeft besloten dat over (inmiddels nog maar) ongeveer 3 jaar een aantal vereisten uit de Polar Code verplicht worden voor de zeilcharterschepen die rond Spitsbergen varen.

 

Afschaffing Inmarsat Fleet 77 Services

De GMDSS-goedgekeurde satellietcommunicatiedienst Inmarsat Fleet 77 wordt op 1 december 2020 gesloten. De Inmarsat Fleet 77 Ship Earth Stations die nog op schepen worden gebruikt, moeten vóór 1 december 2020 worden vervangen om te voldoen aan de wettelijke naleving van de GMDSS- vereisten.

 

Herinnering refresher trainingen

Op 3 mei 2014 is de nieuwe bemanningswetgeving voor de zeevaart van kracht geworden. Een van de wijzigingen was de vijf-jaarlijkse herhalingsplicht voor veiligheidstrainingen Basic Safety, Advanced Fire Fighting, Proficiency in survival craft and rescue boats (other than fast rescue boats) and Proficiency in fast rescue boats. De verplichting om aan te tonen dat niet meer dan vijf jaar geleden via training is aangetoond dat men de betreffende vaardigheden beheerst, is per 1 januari 2017 ingegaan. Dit houdt in dat uiterlijk op die datum de refreshertraining gevolgd had moeten zijn door mensen die voor 1 januari 2012 hun initiële trainingen hebben gedaan. Het is gebleken dat sommige mensen (delen van) deze wetswijziging niet hebben meegekregen en nu, bij het verlengen van hun vaarbevoegdheidsbewijs, niet aan een refreshertraining kunnen meedoen, maar een initiële training moeten volgen. Helaas is deze eis niet te omzeilen, zie ook het informatiebulletin dat ILT onlangs heeft gepubliceerd: https://www.ilent.nl/onderwerpen/bemanning-zeevaart/instructie-toegang-stcw- herhalingstrainingen

 

Training Designated Security Duties (DSD) online

We leven in een moderne tijd met veel mogelijkheden. Waar u vroeger brieven moest schrijven of de nodige informatie in bibliotheken moest vinden, kunt u nu gemakkelijk een e-mail sturen en het internet de klok rond raadplegen. Dit is ook het geval bij leren. We zijn trots om de Designated Security Duties for Seafarers toe te kunnen voegen aan onze lijst met online-trainingen. Rood Boven Groen heeft sinds 2018 in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Transport een compleet nieuw concept van leren en STCW-training ontwikkeld. Met behulp van de IMO’s Model Courses als referentie, zijn online cursussen opgezet. De uitgebreide inhoud van deze digitale STCW-training is gestoeld op jarenlange goedgekeurde klassieke leservaring, de nieuwste inzichten in online trainingsmogelijkheden en up-to-date zeegaande ervaring van onze trainers. Sommige van onze online-trainingen worden geleverd met een gecombineerd taakboek dat aan boord kan worden gebruikt, wat de theoretische kennis in een praktische en live omgeving zal vergroten en verdiepen. Geen enkele klassieke les kan dit niveau van persoonlijke interactie in realtime aan boord bereiken.

Niet met enig idee van de huidige viruscrisis bij het uitdenken van de online STCW-training drie jaar geleden, blijkt het nu zeer nuttig voor zeevarenden en rederijen om hun trainingsbehoeften online te vervullen. De Rood Boven Groen online STCW-training is betaalbaar, goedgekeurd en gevuld met relevante informatie. Trainingen door zeevarenden voor zeevarenden.

 

Wijziging tekst EU2009/45 richtlijn

Eind 2019 is het toepassingsgebied van de Europese Richtlijn 2009/45/EG gewijzigd. Hierdoor worden zeegaande zeilende passagiersschepen expliciet uitgesloten van het toepassingsgebied van deze richtlijn. Om deze reden kan ILT dan ook zonder juridische grondslag niet langer certificaten op basis van deze richtlijn afgeven.

Het is nog steeds onduidelijk wat het standpunt van de overheid hierin is. Wel is toegezegd dat er hard gewerkt wordt aan deze certificeringsproblematiek. Een direct gevolg nu echter is dat zeegaande zeilschepen bij dagtochten niet meer dan 36 passagiers mee mogen nemen. Rood Boven Groen en de BBZ voeren de druk op het ministerie op om met spoed tot een oplossing te komen.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team