ISM News

Update nr. 110

September 2020

In deze ISM News Update:

  • Cyber Security: Implementatie hulp en self-assessment
  • Concentrated Inspection Campaign (CIC) 2020 uitgesteld
  • Risk Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) coronaproof
Terug naar alle News Updates

Cyber Security: Implementatie hulp en self-assessment

In 2017 heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) resolutie MSC.428 (98) aangenomen over Maritime Cyber Risk Management in Safety Management Systems (SMS). Overeenkomstig de doelstellingen van het ISM zullen ook cyberrisico’s passend in het SMS moeten worden geïmplementeerd.
Vanaf 1 januari 2021 moeten alle schepen cyberrisico’s adequaat hebben opgenomen in hun SMS. Voor schepen die voor hun ISM zijn aangesloten bij Rood Boven Groen gebeurt dit uiteraard automatisch.
Om u op weg te helpen heeft Rood Boven Groen voor elke stap in dit proces tools ontwikkeld:

  • Stap 1: Wat is uw kennis en bewustzijn met betrekking tot cyberveiligheid? Op onze website vindt u onze online self-assessment tool. Dit is een zelftest waarmee u de status van uw kennis over cyberrisico’s kunt bepalen. Deze tool is beschikbaar op onze website en is gratis te gebruiken voor geïnteresseerden.
  • Stap 2: Wat is de status aan boord? Om dit te beantwoorden kunt u gebruik maken van de risicobeoordeling cyber security van schepen. Omdat risico = effect x waarschijnlijkheid; u kunt eenvoudig cyberveiligheidsrisico’s bepalen die moeten worden voorkomen.
  • Stap 3: Implementeer uw cyberrisicomanagement in de SMS van het schip. Het managementniveau van het bedrijf kan gebruik maken van onze implementatie handleiding.

Meer achtergrondinformatie is te vinden in the Guidelines on Cyber Security Onboard (gepubliceerd door BIMCO).

ISPS-schepen moeten ook passende richtlijnen toevoegen aan het Ship Security Plan. Houd er rekening mee dat cyberbeveiliging snel verandert en dat elke wijziging in SSP moet worden goedgekeurd door het klassebureau.

 

Concentrated Inspection Campaign (CIC) 2020 uitgesteld

De COVID-19-crisis heeft een aanzienlijk effect gehad op de maritieme industrie, waaronder de verminderde mogelijkheden om de noodzakelijke surveys en inspecties uit te voeren, uitstel van de verlenging van certificaten en moeilijkheden voor bemanningsleden om aan boord te gaan of verlof te nemen.
Elk jaar voeren de MoU’s van Parijs en Tokio gezamenlijk een CIC uit over een specifiek aspect van de veiligheid van de scheepvaart. In 2020 zou de CIC zich hebben gericht op stabiliteit (in het algemeen). Een CIC wordt gehouden van 1 september tot 30 november.
In reactie op de situatie met betrekking tot COVID-19 hebben de lidstaten van het Parijs MoU, in samenwerking met het Tokyo MoU, besloten om de CIC van 2020 door te schuiven naar het volgende jaar.
Daarom zal het schema voor CIC’s voor de komende jaren zijn:

2020    NO CIC
2021    CIC on Stability (in general)
2022    CIC on STCW
2023    CIC on Fire Safety

 

Risk Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) coronaproof

Werkgevers hebben op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) de plicht te zorgen dat werknemers hun werk veilig en gezond kunnen (blijven) doen. In dit kader moet de werkgever de risico’s rondom werk inventariseren in de RI&E. Aangezien de COVID-19 pandemie nieuwe risico’s voor de zeevaart met zich meebrengt, zal de RI&E op dit punt moeten worden aangepast voor zover dat nog niet is gebeurd.

Hartelijke groeten,
Team RBG