ISM News

Update nr. 113

Juli 2021

In deze ISM News Update:

 • Wijzigingen in Marpol annex VI  in 2022
 • PSC pakt de draad weer op met Concentrated Inspection Campaigns (CICs)
 • 6e revisie van ILT’s Covid-19 Contingency Plan gepubliceerd
Terug naar alle News Updates

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze ISM News Update.

Schrijf je nu in!

Wijzigingen in Marpol annex VI in 2022

Per 17 juni heeft de International Maritime Organization (IMO) twee belangrijke instrumenten aangenomen om de CO2-uitstoot van de scheepvaart te verminderen: de Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) en de Carbon Intensity Indicator (CII).

Deze twee aanvullingen op MARPOL Annex VI worden op 1 november 2022  van kracht.

 

 1. Introductie van de Energy Efficiency Existing Ship Index (richtlijnen 23 and 25):

De Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) is een technische maatregel die van toepassing is op bestaande schepen. Het is een aanvulling op de Energy Efficiency Design Index (EEDI) zoals die al van kracht is voor nieuwbouwschepen. Met de EEXI wordt de energiezuinigheid van het ontwerp en de uitrusting van een schip beoordeeld.

Schepen zijn verplicht om aan te tonen dat hun berekende EEXI-waarde (de ‘attained EEXI’) niet uitkomt boven de drempelwaarde die voor het type schip is vastgesteld (de ‘required EEXI’).

EEXI is van toepassing op schepen boven 400 GT van de volgende types:

 • Bulk carrier
 • Gas carrier
 • Tanker
 • Containership
 • General cargo ship
 • Refrigerated cargo carrier
 • Combination carrier
 • Ro-ro cargo ship
 • Ro-ro passenger ship
 • LNG carrier
 • Cruise passenger ship having non-conventional propulsion

Na 1 januari 2023 moeten schepen aantonen dat zij aan de EEXI-eisen voldoen, hetzij tijdens het eerstvolgende survey  ten behoeve van het International Air Pollution Prevention Certificate (IAPPC), hetzij tijdens het survey voor afgifte van het International Energy Efficiency Certificate (IEEC), als dat eerder plaatsheeft.

 

 1. Introductie van de Carbon Intensity Indicator (CII) (richtlijn 28):

Schepen van boven 5000 GT van dezelfde scheepstypen, plus cruiseschepen met ‘conventional propulsion’, moeten daarnaast ook op operationeel vlak aan gaan tonen dat zij werken aan de vermindering van hun CO2-uitstoot.

Per 1 januari 2023 moeten zij (de vermindering van) hun uitstoot documenteren in een nieuwe sectie van het Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP).  Per 1 januari 2024 zal aan ieder schip op jaarbasis een rating (A t/m E) worden uitgereikt op aan de hand van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.

Als een schip een rating ‘E’ krijgt, óf drie jaar achter elkaar een rating ‘D’, dan wordt het verplicht om met behulp van een verbeterplan zijn uitstoot te gaan verminderen.  De voortgang zal worden gemonitord tijdens regelmatige SEEMP-audits. Hoe vaak deze audits precies zullen plaatsvinden en hoe de opzet ervan zal zijn, zal in de loop van 2022 duidelijk worden.

 

PSC pakt de draad weer op met Concentrated Inspection Campaigns (CICs) 

Naar aanleiding van ernstige incidenten stellen vooraanstaande havenstaten regelmatig zogenoemde ‘concentrated inspection campaigns’ (CICs) in. Van 1 september tot 31 november van dit jaar zullen de MoU’s van Parijs en Tokyo een CIC met betrekking tot scheepsstabiliteit uitvoeren.

Deze ‘common CIC on Stability in General’ stond oorspronkelijk gepland voor het najaar van 2020 maar werd uitgesteld vanwege de coronapandemie. De aanleiding voor deze CIC zijn verschillende ongelukken geweest waarbij schepen verkeerd geladen werden, of waarbij de stabiliteitsdocumentatie aan boord ontoereikend bleek.

Tijdens de campagne mag verwacht worden dat de bezoekend inspecteur de kapitein en de officieren zal bevragen naar hun kennis van, en ervaring met het stabiliteitssysteem van het schip en de bijbehorende documentatie. We adviseren bemanningen en reders, tijdens interne audits extra aandacht aan dit onderwerp te schenken.

 

6e Revisie van ILT’s Covid-19 Contingency Plan gepubliceerd

Op 25 juni jl. is de 6e revisie van het Covid-19 Contingency Plan van de Inspectie Leefomgeving en Transport gepubliceerd.

Dit noodplan is van toepassing op alle schepen die onder Nederlandse vlag varen (inclusief vissersschepen vanaf 75 meter lengte).

Het noodplan stelt uitdrukkelijk dat schepen onderworpen blijven aan het bestaande regime van wettelijke onderzoeken en certificeringen en dat bemanningen onderworpen blijven aan certificering en training.

Alleen in uitzonderlijke gevallen, waarin verschillende pogingen zijn ondernomen om aan de vereisten voor zowel het schip als/of de bemanning te voldoen, maar waar die pogingen niet succesvol waren als gevolg van aan COVID-19 gerelateerde beperkingen, kunnen de bepalingen van dit noodplan (in de meeste gevallen: verlenging van de geldigheid van certificaten) worden toegepast.

Nieuw in deze 6e revisie is, dat voor de verlenging van statutaire certificaten nu de expliciete goedkeuring van het betrokken klassebureau nodig is, en dat aangetoond moet kunnen worden dat er alles aan is gedaan is om de certificaten volgens het normale regime te proberen te viseren.

Rood Boven Groen raadt aan om, indien u vermoedt van het noodplan gebruik te moeten maken, uzelf tijdig op de hoogte te stellen van de mogelijkheden en de voorwaarden die van toepassing zijn op uw specifieke geval.

Revisie 6 van het Covid-19 Contingency Plan van ILT kan hier gedownload worden.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team