ISM News

Update nr. 117

Januari 2022

In deze ISM News Update:

  • Duale certificering onder Polar Code wordt makkelijker
  • Liabilitycertificaten per 1 januari van dit jaar online aanvragen
  • Reminder: Port States struikelen over nog-niet-geïmplementeerd MLC-amendment
  • Wanneer moet mijn ballastwatermanagementsysteem operationeel zijn?
  • Nummering medische uitrusting in de war
Terug naar alle News Updates

Duale certificering onder Polar Code wordt makkelijker

De Nederlandse vlag maakt het makkelijker voor haar schepen om onder verschillende Polar Ship Certificates te varen. Deze zogenoemde ‘dual certification’ was eerder al mogelijk en stond toe dat een schip zich voor korte tijd kon certificeren om in een kouder gebied te kunnen varen dan het gebied waarvoor het standaard gecertificeerd is. Zo’n alternatief certificaat moest echter steeds voor aanvang van de betreffende reis worden aangevraagd bij, en geverifieerd worden door het verantwoordelijke klassebureau.

Door de recent aanpassing van ItoRO 26 – Polar Code Certification is het nu toegestaan dat een klassebureau standaard meerdere Polar Ship Certificates voor een schip afgeeft, en dat zij middels een bericht door het schip geïnformeerd worden, wanneer er van certificaat wordt gewisseld. Een voorwaarde is uiteraard, dat deze procedure verankerd is in het veiligheidsmanagementsysteem van de rederij.

 

Liabilitycertificaten per 1 januari van dit jaar online aanvragen

Vanaf dit jaar zal ILT aanvragen voor liabilitycertificaten (passenger liability, bunker liability  en wreck removal) niet meer per ingezonden pdf-formulier in behandeling nemen. In plaats daarvan kunnen deze certificaten nu per webformulier aangevraagd worden. Meer informatie is op de site van ILT te vinden.

De KNVR bericht, dat ook het aanvragen van andere certificaten bij ILT steeds meer via deze nieuwe werkwijze zal gaan verlopen.

 

Reminder: Port States struikelen over nog-niet-geïmplementeerd MLCamendment

Nederland heeft het MLC-amendment uit 2018, aangaande de bescherming van bemanning  in gevallen van piraterij en gewapende overvallen, nog niet geïmplementeerd. De Nederlandse vlag heeft hierover in 2020 een verklaring uitgegeven.

Bij audits zijn we de laatste tijd weer een aantal keer tegengekomen, dat het ontbreken van de implementatie van dit amendment bij een port state controle als deficiency wordt genoteerd. We raden daarom iedereen aan, de verklaring van de vlag bij het MLC-certificaat aan boord te bewaren.

 

Wanneer moet mijn ballastwatermanagementsysteem operationeel zijn?

Vóór 8 september 2024 zal het voor alle schepen verplicht zijn om aan standaard D2 van de Ballast Water Management Convention te voldoen, wat wil zeggen dat er een ballastwatermanagementsysteem aan boord moet zijn. Het precieze moment waarop een schip aan de nieuwe standaard moet voldoen hangt af van de renewal date van haar IOPP-certificaat. Nu deze overgangsperiode in volle gang is wijzen we graag nog eens op de overzichtelijke informatie die de IMO hierover heeft uitgebracht, zoals deze infographic en deze antwoorden op veelgestelde vragen.

 

Nummering medische uitrusting in de war

In de vorige ISM Newsupdate berichtten we al over de aanpassingen in bijlage 5 van de Regeling Veiligheid Zeeschepen, waarin de verplichte medische uitrusting van zeeschepen staat omschreven. Naar later bleek is er door die aanpassingen een verschil ontstaan tussen de nummering die gehanteerd wordt in de bijlage, en de nummering die gehanteerd wordt in het Medisch Handboek. Dit kan tot verwarring leiden; de RMA is  op de hoogte.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze ISM News Update.