ISM News

Update nr. 120

Juni 2022

In deze ISM News Update:

  • Nieuwe versie van COVID-19 Contingency Plan van ILT gepubliceerd (rev.10)
  • PMOU Polar Inspection Campaign
  • ILT publiceert geupdate STCW lijst
  • Nieuwe website Veilig werken op zee.nl
Terug naar alle News Updates

Nieuwe versie van COVID-19 Contingency Plan van ILT gepubliceerd (rev.10)

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport heeft versie 10 van haar COVID-19 Contingency Plan gepubliceerd, geldig vanaf 1 july 2022. Het plan bevat richtlijnen voor het in stand houden van de certificering van schepen en bemanning tijdens de pandemie. Download de nieuwe versie hier.

 

PMOU Polar Inspection Campaign

Het Paris Memorandum of Understanding on Port State Control (Paris MoU) zal een inspectiecampagne lanceren om de naleving van de vereisten van de Polar Code te verifiëren. De campagne wordt gehouden van maandag 13 juni tot en met vrijdag 1 juli 2022 (eerste periode) en van maandag 1 augustus tot en met vrijdag 19 augustus 2022 (tweede periode). Het persbericht van de Paris MoU Inspection Campaign Polar Code inclusief questionnaire is hier beschikbaar.

 

ILT publiceert geupdate STCW lijst

Deze publicatie omvat de erkenningen van STCW Partijen waarmee Nederland een verbintenis heeft, van vaarbevoegdheidsbewijzen die zijn afgegeven voor kapiteins, officieren en radio-operators in overeenstemming met de bepalingen van het STCW-verdrag 1978, hoofdstukken II, III, IV en VII, evenals bekwaamheidsbewijzen afgegeven in overeenstemming met de bepalingen van het STCW-verdrag, 1978, hoofdstukken V en VI.

Deze lijst kunt u hier bekijken.

 

Nieuwe website Veilig werken op zee.nl

Uit de Rapportage Ongevallen scheepvaart van de OVV (Onderzoeksraad Voor Veiligheid) blijkt dat er in bijna de helft van de incidenten op zee sprake is van een arbeidsongeval. Sectororganisaties KVNR, Vereniging van Waterbouwers en de Stichting Sectorraad Visserij bundelen hun krachten met deze bewustwordingscampagne (op initiatief van de KNRM en samen met de maritieme vakbond Nautilus International).

https://www.veiligwerkenopzee.nl/

Hartelijke groeten,
Het RBG Team

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze ISM News Update.