ISM News

Update nr. 122

September 2022

In deze ISM News Update:

  • DEEL III van SEEMP voor CII-implementatieplan, berekening en rapportage
  • COVID Contingency Plan van IL&T
  • Nieuwe webpagina van NeRF-Maritime Visserij
  • Tussentijdse leidraad scheepvaart in verband met de situatie in Oekraïne
Terug naar alle News Updates

DEEL III van SEEMP voor CII-implementatieplan, berekening en rapportage

Vanaf 1 januari 2023 moet elk schip met een bruto tonnage van 5.000 en meer, dat valt in een of meer van de categorieën van MARPOL-bijlage VI, een gekeurd Operational Carbon Intensity Plan (SEEMP III) van het schip hebben. Het beoordelingsschema voor de koolstofintensiteitsindicator (Carbon Intensity Indicator), geïntroduceerd door de IMO, is een operationele efficiëntie-indicator die de koolstofintensiteit van schepen in de loop van de tijd meet. Vracht-, RoPax- en cruiseschepen van meer dan 5000 GT moeten jaarlijks de Carbon Intensity Indicator berekenen en rapporteren.

 

COVID Contingency Plan van IL&T

Het huidige Coronavirus (COVID-19) Calamiteitenplan en Richtlijnen – Revisie 10 – blijft beschikbaar en geldig tot 31-12- 2022. Dit betekent dat het CP opnieuw zal worden gepubliceerd met alleen de geldigheid / data van het plan gewijzigd met ingang van 1-10-2022. Zoals gebruikelijk zal het plan worden hernoemd met een nieuwe naam: Coronavirus (COVID-19) Noodplan en richtlijnen – Revisie 11.

 

Nieuwe webpagina van NeRF-Maritime Visserij

Deze pagina, als onderdeel van het Netherlands Regulatory Framework, bevat de directe links naar alle regelgeving, instructies, klassenregels en andere relevante informatie voor de Visserij sector. Er is begonnen met het opnemen van de Bekendmakingen aan de Zeevisvaart en zal in de loop der tijd gevuld worden met de relevante onderdelen van het normenkader. Klik hier om deze website te bezoeken. Overige informatie is te vinden op de website van de ILT.

 

Tussentijdse leidraad scheepvaart in verband met de situatie in Oekraïne

Deze leidraad, geldig vanaf 1 okt 2022, geeft een overzicht van de gevolgen van de situatie in Oekraïne voor (zeevarenden werkzaam op) zeeschepen die onder Nederlandse vlag varen of onder buitenlandse vlag varende schepen met een haven in Nederland als bestemming. Het bevat richtlijnen voor zowel de situatie aan boord van schepen onder Nederlandse vlag als de gevolgen van de sancties die zijn opgelegd aan natuurlijke of rechtspersonen of entiteiten zoals gesanctioneerd door Verordening (EU) nr. 269/2014 en beperkingen op schepen onder Russische vlag en handel beperkingen van goederen en technologie zoals gesanctioneerd door Verordening (EU) 833/2014.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor onze ISM News Update.