ISM News

Update nr. 60

In deze ISM News Update:

  • Toegenomen aantal aanhoudingen van Nederlandse schepen
  • Verplichting verzekering voor aansprakelijk
Terug naar News Updates

Toegenomen aantal aanhoudingen van Nederlandse schepen

Onlangs heeft ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) samen met de KVNR (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders) een brief naar alle Nederlandse reders gestuurd waarin zij hun zorg uitspreken over het toegenomen aantal aanhoudingen van schepen die onder Nederlandse vlag varen.
Het aantal aanhoudingen is in een jaar gestegen van 18 naar 27, terwijl het aantal aanhoudingen bij andere vlaggestaten in de top-10 van de wereld wel gelijk is gebleven.
Een groter aantal aanhoudingen heeft direkt gevolgen voor de betreffende reder. Deze krijgt dan te maken met intensievere Port State controles van haar schepen. Verder zal ILT deze reders strenger gaan controleren.
Als deze trend zich voortzet zou Nederland van de White List op de Grey List terecht kunnen komen. Dit heeft weer tot gevolg dat alle schepen onder Nederlandse vlag met intensievere controles te maken krijgen.

Bij het analyseren van de aanhoudingen kwamen de volgende probleempunten het meest naar voren:

  1. ISM gerelateerde zaken;
  2. Problemen met de noodgenerator:
  3. Fire protection gerelateerde onvolkomenheden. Deze komen dit jaar vooral naar voren, vanwege de speerpunt van Port State op dit gebied, zoals vermeld in onze ISM News Update nr.59.
  4. Gebrek aan training en/of familiarisatie en drills;
  5. De diverse logboeken worden niet of niet goed ingevuld.

Bij de aanhoudingen speelt de kwantiteit (tot uiting komend in de werk- en rusttijden) en kwaliteit (onder meer familiarisatie) van de bemanning een belangrijke rol. De indruk bestaat dat de kwaliteit en familiarisatie van de bemanning afneemt. Dit wordt als een voorname oorzaak gezien voor (onderhouds)technische afwijkingen.
Een groot deel van de aanhoudingen vond plaats in Spanje (9 van de 27). Volgens Spanje zijn vooral de werk- en rusttijden bij een twee-wachtstelsel op de brug een structureel probleem.

ILT en KVNR vragen reders en eigenaren van schepen, die onder Nederlandse vlag varen, goed voorbereid te zijn op PSC-inspecties. ILT zal binnenkort onderzoek doen hoe de werk- en rusttijden worden nageleefd binnen de Nederlandse vloot.
Het doel is om Nederlandse vloot bij de top van de wereld te laten blijven horen met alle voordelen van dien.

Advies van Rood Boven Groen aangaande het wachtsysteem:
Bij een wachtsysteem van 6 uur op/6 uur af doet zich het probleem voor dat de bemanning niet aan de verplichte 6 uur rust komt. De wachtoverdracht vraagt tenslotte al gauw 20 minuten. Rood Boven Groen raadt daarom een wachtsysteem aan van 5/7/7/5.

 

Verplichting verzekering voor aansprakelijk

Vanaf 1-1-2013 zijn schepen boven de 300 GT verplicht zich te verzekeren voor aansprakelijkheid van de passagiers.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team