ISM News

Update nr. 61

In deze ISM News Update:

 • Wijzigingen MARPOL
Terug naar News Updates

LET OP: per 1-1-2013 wijzigt MARPOL op de volgende punten:

In 2011, IMO adopted amendments to MARPOL Annex V which require that:

 1. Every ship of 100 gross tonnage and above, and every ship certified to carry 15 or more persons, and fixed or floating platforms shall carry agarbage management plan;
 2. Every ship of 400 gross tonnage and above, and every ship certified to carry 15 or more persons engaged in voyages to ports or offshore terminals of another Party, and every fixed or floating platform shall be provided with a Garbage Record Book; and
 3. Every ship of 12 metres or more in length overall, and fixed or floating platforms shall display placards (working language!!!)which notify the crew and passengers of the ship disposal requirements of regulations 3, 4, 5 and 6 of the Annex as applicable.
  These provisions are included in regulation 10 to the revised MARPOL Annex V with an entry into force date of 1 January 2013.

 

Samenvattend (zie ook attachment MEPC.220/63, MEPC.201/62 en MEPC.219/63:

 • Voor 1 jan 2013 mocht er afval over boord gegooid worden, maar met beperkingen. Vanaf 1 jan 2013 mag geen afval meer over boord gegooid worden, behalve als toegestaan in MARPOL Annex V, Regulations 3, 4, 5 en 6.
 • Definities zijn gewijzigd.
 • Aandacht aan boord voor reg. 4.2 (reinigingsmiddelen); gegevens betreffende schadelijkheid moeten aan boord beschikbaar zijn (material data sheets).
 • Aandacht reg. 6.1.1.; special areas (Oostzee, Middellandse zee en Noordzee) gelden (nu eigenlijk ook al) extra zware eisen, ook voor voedsel resten (12 NM en niet groter dan 25 mm.)
 • Reg 9.2 en 9.3 Schepen > 400 GT en schepen welke gecertificeerd zijn voor 15 personen of meer moeten garbage posters (placards), garbage management plan en een garbage record book hebben, de 100 GT grens voor het Garbage Management Plan is echter nieuw.
 • Garbage record book conform reg. 10.3 en annex en dient promptly recorded te worden, elke pagina ondertekend te worden door de kapitein (dag en tijd, soort, hoeveelheid, positie en categorie) van elke lozing dus ook voedselresten. Records dienen 2 jaar bewaard te worden.
 • Garbage record book is nieuw (meer soorten). De volgende categorieen staan nu vermeld:
 • A Plastics
 • B Food Wastes
 • C Domestic Wastes
 • D Cooking Oil
 • E Incinerator ashes
 • F Operational Wastes
 • G Cargo residues
 • H Animal Carcasses
 • I Fishing Gear

 

 • Vanaf 1 dec. a.s. is een herziene versie van het Garbage Record Book op onze site te vinden (hier staat nu nog de oude). Een aangepast Garbage Management Plan Template kan vanaf 1 dec. ook van onze site gedownload worden (als word document), kijk onder Downloads afdeling MARPOL.
  Vanaf vandaag is het “Overzicht revisie Marpol annex V garbage” al te downloaden vanaf onze website.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team