ISM NEWS

Update Nr. 63

In deze ISM News Update:

 • Overzicht verplichte verzekeringen
 • Nieuw 3 jarig ISO certificaat Rood Boven Groen
 • Geheel gereviseerde MARPOL Annex V (garbage)
 • Scherpe controle op werk- en rusttijden door Klasse en Port State
 • HAVEP (Harmonized Verification Programm) on passenger ships
 • Officieren gezocht voor de Rembrandt van Rijn
 • Cold water survival
Terug naar News Updates

Overzicht verplichte verzekeringen

 • Passenger Liability:
  In tegenstelling tot eerdere berichtgeving in onze ISM News update 62 van 22-11-2012 moeten alle schepen met meer dan 12 passagiers (en niet alleen schepen > 300 GT) vanaf 1-1-2013 verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid jegens de passagiers. Met deze verzekering dient bij ILT een Passenger Liability Certificate aangevraagd te worden.
 • P&I verzekering:
  Vanaf 1-1-2012 eisen alle EU havens van alle schepen > 300 GRT dat zij een Engelstalig certificaat aan boord hebben als bewijs dat het schip een P&I verzekering heeft afgesloten. Dit certificaat dient door de leverancier van de verzekering te worden afgegeven en moet de volgende gegevens bevatten: scheepsnaam, IMO-nummer, port of registry, naam en vestigingsplaats scheepseigenaar, type en duur van de verzekering, naam en vestigingsplaats van de leverancier van de verzekering. (Uit onze ISM news update 55 van 9-1-2012)
 • Bunker liability:
  Schepen > 1000 GT dienen met hun “Blue card” van de verzekeraar een Bunker liability certificate aan te vragen bij ILT.

 

Nieuw 3 jarig ISO certificaat Rood Boven Groen

Met gepaste tros kunnen wij melden dat ons ISO 9001:2008 kwaliteitscertificaat is vernieuwd voor een 3-jarige periode tot 19 februari 2016. Kwaliteit staat bij RBG altijd hoog op de agenda. Graag willen wij jullie bedanken voor de feed back die wij van jullie krijgen, waardoor het ons mogelijk gemaakt wordt steeds scherp te blijven om onze kwaliteit zo hoog mogelijk te houden.

 

Geheel gereviseerde MARPOL Annex V (garbage)

Zoals aangekondigd in onze ISM News updates 61 van 31-10-2012 en 62 van 22-11-2012 zijn het gereviseerde Garbage Management Plan en Garbage Record Book van onze website te downloaden.

 

Scherpe controle op werk- en rusttijden door Klasse en Port State

In verband met het in werking treden van de Manila Amendments en het MLC-2006 zijn de komende jaren verscherpte controles op het naleven van werk- en rusttijden te verwachten.
Wij raden iedereen met klem aan deze goed na te leven en te administreren zoals vereist. Het structureel niet naleven van de normen kan voor ILT reden zijn om de voorgeschreven minimum bemanningssterkte (minimum safe manning) aan te passen!!
De belangrijkste normen in het kort:

 • Minimaal 77 uur rust in elke periode van 7 dagen.
 • Tenminste 10 uur rust in elke periode van 24 uur, gerekend vanaf het begin van de langst genoten rusttijd.
 • Verdeling van de rusttijd in niet meer dan 2 perioden, waarvan één periode tenminste 6 uur omvat.
 • De tijd tussen twee op elkaar volgende rustperioden mag niet meer dan 14 uur bedragen.
 • Het aan boord voor alle bemanningsleden ophangen van een werkrooster volgens goedgekeurd model.
 • Het aan boord voor alle bemanningsleden wekelijks bijhouden van rusturenlijsten volgens een goedgekeurd model.

Door de internationale redersvereniging ICS-ISF is software ontwikkeld voor het bijhouden van de rusturen, waarbij wordt aangegeven als de normen niet worden nageleefd.
Het betreft het programma ISF Watchkeeper 3.3, dat kan worden aangeschaft via www.isfwatchkeeper.com.

HAVEP (Harmonized Verification Programm) on passenger ships

HAVEP is ingevoerd n.a.v. het ongeluk met de Costa Concordia. In dit kader zal Port State van 1-1-2013 t/m 31-12-2013 drills gaan bijwonen aan boord van passagiersschepen.
Omdat de meeste zeilschepen o.a. onder EU 2009/45 varen, is het mogelijk dat ook zij dit jaar met deze controles geconfronteerd zullen worden.
Op onze website is een uitgebreidere informatie (inclusief handige checklist) over HAVEP te downloaden.

 

Officieren gezocht voor de Rembrandt van Rijn

Het zeilend passagiersschip Rembrandt van Rijn is op zoek naar officieren die in het bezit zijn van de benodigde certificaten om te mogen varen op passagiersschepen (Crisis Management, Crowd Management en Passenger Safety).

 

Cold water survival

Op onze website is een IMO “Guide for cold water survival” te downloaden.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team