ISM News

Update nr. 64

In deze ISM News Update:

  • Vernieuwde Zeevaartbemanningswet en Manila amendments
  • Overzicht vaarbevoegheden koopvaardij
  • NON-ISPS
  • Handige website voor maritieme cursussen
  • Revised Guidelines for the maintenance and inspection of fire protection systems and appliances
  • Papieren in orde geeft voordeel bij controles
  • Software voor bijhouden werk- en rusttijden
  • Port State Control
  • Waterdichte deuren
Terug naar News Updates

Vernieuwde Zeevaartbemanningswet en Manila amendments

In de Manila Amendments zijn wijzigingen en aanvullingen in het bestaande STCW verdrag vastgesteld betreft: zeevaartopleidingen, de 5 jaarlijkse verplichting tot het volgen van een “refresher-course” voor veiligheidscursussen, normen voor medische keuringen en nieuwe trainingen op het gebied van beveiliging. Deze wijzigingen vereisen aanpassing van de Zeevaartbemanningswet en onderliggende regelgeving. Verder zullen in overleg met de sociale partners een aantal knelpunten worden weggenomen, zoals: vaartijduitwisseling tussen visserij, koopvaardij, marine en zeilvaart en de administratieve lasten.
De vernieuwde wetgeving zal naar verwachting 1 juli 2013 van kracht worden. Op dit moment is nog niet bekend of in de nieuwe wetgeving de 40 metergrens voor zeilschepen komt te vervallen. Na 1 juli 2013 kan een nieuw vaarbevoegdheidsbewijs volgens Manila Amendments worden aangevraagd als aan de nieuwe eisen voor bijscholing- of opfriscursussen wordt voldaan. Vanaf 1 januari 2017 moet iedereen beschikken over een vaarbevoegdheidsbewijs dat voldoet aan deze nieuwe eisen. Het huidige vaarbevoegdheidsbewijs blijft geldig tot 31-12-2016.

 

Overzicht vaarbevoegheden koopvaardij

Naast ons overzicht vaarbevoegdheden zeilvaart heeft Rood Boven Groen nu ook een overzicht vaarbevoegdheden koopvaardij samengesteld. Dit 7 pagina’s grote overzicht is te downloaden van de RBG website. Per 1 juli 2013 zullen beide vaarbevoegdheidsoverzichten uiteraard worden aangepast aan de vernieuwde Zeevaartbemanningswet.

 

NON-ISPS

De nieuwe non-isps verklaring, geldig tot 1-1-2014, kon worden gedownload van de RBG website.

 

Handige website voor maritieme cursussen

Op de website www.coursenter.com kan gericht worden gezocht naar diverse maritieme cursussen die in het land gegeven worden. Trainingsinstituten, data en prijzen worden overzichtelijk weergegeven.

 

Revised Guidelines for the maintenance and inspection of fire protection systems and appliances

gaan gelden vanaf 31 mei 2013 en zijn door de IMO gepubliceerd in de circulaire MSC.1/Circ. 1432. Deze circulaire vervangt MSC/Circ.850. Belangstellenden kunnen de circulaire 1432 bij RBG opvragen.

 

Papieren in orde geeft voordeel bij controles

Bij een controle van een van onze zeilschepen reageerde de Wassenschutzpolizei in Rensburg verbaasd, maar enthousiast op het feit dat het betreffende schip al in het bezit was van een Passenger Liability Certificate en het nieuwe Garbage Management Plan en Garbage Record Book. De controle was hierdoor heel snel klaar!

 

Software voor bijhouden werk- en rusttijden

Op de website: http://www.azsee.de wordt gewezen op handige software die het beheren van werk- en rusttijden aan boord van zeeschepen kan vergemakkelijken.

 

Port State Control

Port State Control richt zich de komende tijd o.a. “embarkation ladders” die te kort zijn en daarmee niet voldoen aan SOLAS Chapter III Reg. 11.7 en op het corrigeren van zeekaarten.

 

Waterdichte deuren

MSC.1/Circ. 1380 geeft criteria voor waterdichte deuren die onder normale omstandigheden op zee open zouden moeten staan ten behoeve van de veilige doorgang van passagiers. Deze regelgeving geldt voor Solas passagiersschepen, maar omdat EU regels van Solas komen is het te verwachten dat deze regels ook van toepassing zijn op EU 2009/45 passagiersschepen. NSI acht deze vereisten van toepassingen. Vanaf het eerste jaarlijkse survey na 1 januari 2013 worden alle passagiersschepen onder Nederlandse vlag geacht de procedures voor open waterdichte deuren geïmplementeerd te hebben volgens deze circulaire. Belangstellenden kunnen de circulaire bij RBG opvragen.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team