ISM News

Update nr. 65

In deze ISM News Update:

  • MLC implementatie en deelcertificering zeilschepen
  • Nieuwe scheepvaartroutes Noordzee per 1 augustus
  • Uitstel van kracht worden nieuwe zeevaartbemanningswetgeving
  • Twee soorten vaarbevoegdheden rating deck
  • Nieuwe editie IAMSAR vol.III per 01-07-2013
  • Erkennen nieuwe trainingen
  • Uitleg invullen nieuwe Garbage Record Book
  • Niet-originele batterijen in GMDSS apparatuur niet toegestaan
  • Vereiste lengte embarkation ladders
Terug naar News Updates

MLC implementatie en deelcertificering zeilschepen

Rood Boven Groen is op dit moment bezig met het realiseren van de implementatie en een (vrijwillige) deel-certificering voor MLC-2006 van de zeilschepen van de RBG-ISM Company. Er wordt per schip gezorgd voor een DMLC part I (uitgegeven door ILT) en een DMLC part II waarin verklaart wordt hoe het schip aan het MLC-2006 voldoet. RBG bereidt ook de hieruit voortvloeiende noodzakelijke aanpassingen van en aanvullingen op het ISM-systeem aan boord voor. Met deze certificering kan een schip gemakkelijker aantonen dat aan MLC-2006 wordt voldaan. RBG verwacht dat daardoor de afhandeling van een Port State Control op het gebied van MLC aanzienlijk vlotter zal verlopen.

 

Nieuwe scheepvaartroutes Noordzee per 1 augustus

Per 1 augustus worden de nieuwe scheepvaartroutes op de Noordzee in gebruik genomen. De informatie hierover van Rijkswaterstaat staat onder downloads op onze website (Zeevaart algemeen): http://www.roodbovengroen.com/website/managedMedia/mediaItem/173.pdf.

 

Uitstel van kracht worden nieuwe zeevaartbemanningswetgeving

De langverwachte nieuwe zeevaartbemanningswetgeving (Wet Zeevarenden), waarin o.a. de manilla amendments worden opgenomen,is uiteindelijk niet per 1 juli 2013 ingegaan. In een schrijven kondigt het ministerie van IenM aan dat deze wet waarschijnlijk per 1 januari 2014 pas van kracht wordt. Welke gevolgen de gewijzigde wet op het gebied van vaarbevoegdheidsbewijzen, monsterboekjes en trainingen zal hebben is te lezen in de Questions and Answers SCTW 2010 Manilla Wijzigingen. Deze zijn te vinden onder Downloads op onze website (Bemanningsaangelegenheden): http://www.roodbovengroen.com/website/managedMedia/mediaItem/179.pdf. Verder betekent uitstel van invoering van deze nieuwe wet, blijvende onzekerheid over het vervallen van de 40 meter begrenzing voor zeilschepen.
De ontwikkelingen zijn te volgen op de website van ILT: http://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/koopvaardij/Reders_onder_Nederlandse_vlag/ontwikkelingen/stcw/.

Sloepsgast (= Proficiency in survival craft) voor zeilschepen > 40 meter
Iedereen die een aanvraag voor een officiers-vaarbevoegdheid zeilschepen voor > 40 meter wil aanvragen, moet hiervoor een sloepsgastdiploma (= proficiency in survival craft) overleggen. Dit diploma hoeft niet te worden overgelegd zodra je in het bezit bent van de diploma’s Grote Zeilvaart en Grote Zeilvaart Aanvulling. Dit wordt namelijk gelijk gesteld met de koopvaardij, waarbij officieren geacht worden het sloepsgastdiploma in hun nautische opleiding te hebben.

 

Twee soorten vaarbevoegdheden rating deck

Sinds enige tijd geeft het KIWA twee soorten vaarbevoegdsbewijzen voor Rating deck af, namelijk: Rating forming part of a navigational watch en Rating forming part of a navigational watch sailing ships.
Personen die alleen 6 maanden diensttijd op zeilschepen op het binnenwater kunnen aantonen krijgen alleen Rating forming part of a navigational watch sailing ships. Personen die hun 6 maanden diensttijd op een zee(zeil)schip hebben behaald kunnen beide bevoegdheden aanvragen. Deze moeten dan wel allebei worden aangevinkt bij de aanvraag!

 

Nieuwe editie IAMSAR vol.III per 01-07-2013

Vanaf 1-7-2013 is de nieuwe editie IAMSAR-manual vol.III verplicht om aan boord te hebben. Deze nieuwe versie is onlangs uitgekomen en te bestellen bij o.a. Datema.

 

Erkennen nieuwe trainingen

Rood Boven Groen heeft een aantal trainingen ontwikkeld die per 1 januari 2014 verplicht worden voor ISPS schepen. Deze trainingen willen wij in het najaar laten keuren door ILT. Binnenkort zullen wij deelnemers hiervoor uitnodigen. Het gaat om de trainingen: Designated Security Duties, Security Awareness, Ship Security Officer en Company Security Officer.

 

Uitleg invullen nieuwe Garbage Record Book

Een voorbeeld met uitleg over hoe een Garbage record book ingevuld moet worden is te vinden onder Downloads op onze website: http://www.roodbovengroen.com/website/managedMedia/mediaItem/178.pdf.

 

Niet-originele batterijen in GMDSS apparatuur niet toegestaan

NSI heeft vastgesteld dat er niet-originele (vervang) batterijen voor GMDSS apparatuur van Chinees fabrikaat in omloop zijn. Deze zouden gelabeld zijn met Chinese tekst en CCS approval No. CQ07T00007 en vooral gebruikt worden in Jotron producten (Tron 40S, Tron SART, Tron SART 20 and Tron TR-20 GMDSS).
Gebruik van niet-originele batterijen in verplichte GMDSS apparatuur brengt een veiligheidsrisico met zich mee en wordt door de Nederlandse Vlag niet toegestaan.
Gebruik altijd de originele batterijen zoals aangegeven op het MED module B certificaat van de GMDSS apparatuur (zoals EPIRB of SAR). Eén en ander geldt ook voor EPIRB’s gebruikt in het Cospas-Sarsat satelliet- systeem (Certificaat/TAC. no. 95).

 

Vereiste lengte embarkation ladders

Embarkation ladders moeten zo lang zijn dat veilig afdalen van het schip tot de waterlijn gewaarborgd is, ook bij een trim van 10 graden en een helling tot 20 graden naar beide zijden. Zie ook de vereisten in SOLAS:
Specifically, SOLAS III -1.7 requires:
“An embarkation ladder complying with the requirements of paragraph 6.1.6 of the Code extending, in a single length, from the deck to the waterline in the lightest seagoing condition under all conditions of trim of up to 10 degrees and a list of up to 20 degrees either way shall be provided at each embarkation station or at every two adjacent embarkation stations for survival craft launched down the side of the ship. However, the Administration may permit such ladders to be replaced by approved devices to afford access to the survival craft when waterborne, provided that there shall be at least one embarkation ladder on each side of the ship. Other means of embarkation enabling descent to the water in a controlled manner may be permitted for the liferafts required by regulation 31.1.4.” IMO Circular MSC 1.Circ/1243 also refers.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team