ISM News

Update nr. 66

In deze ISM News Update:

  • MLC-2006 zaken
  • Secrity Awareness en Security Duties
  • Nieuwe zeevaartbemanningswet
  • RMA Questionnaire
Terug naar News Updates

MLC-2006 zaken

DMLC part I + annex voor traditionele zeilschepen

Er is een DMLC part I met bijpassende annex voor traditionele zeilschepen uitgebracht door ILT. Beide zijn te vinden op de MLC-Document Generator (www.mlc-206.eu) onder Flag Specific Information. Alleen toegankelijk voor houders van een ship licence voor de nederlandse vlag.

Nieuwe tabellen voor working arrangements en rusturen

Om te kunnen voldoen aan het MLC-2006 zijn de tabellen voor Working arrangements en rusturen aangepast. De tabel voor working arrangements is uitgebreid met de opsomming van de vereisten voor minimum rusturen. De nieuwe tabel voor rusturen bevat kolommen voor het aangeven van de overuren. Beide nieuwe versies zijn te downloaden vanaf de RBG website (http://www.roodbovengroen.com/nl/pagina/21/downloads.html) en via de MLC-Document Generator (www.mlc-2006.eu) voor houders van een ship licence voor de nederlandse vlag.

Implementatie van MLC-2006 op zeilschepen

Tijdens de interne najaarsaudits zullen wij beginnen met de implementatie van het MLC-2006 in het ISM systeem aan boord van de zeilschepen die zich daarvoor hebben aangemeld. De betreffende schepen krijgen hierbij ook een DMLC part I en II aan boord. Tijdens een inspectie kan hiermee gemakkelijker worden aangetoond dat aan MLC-2006 wordt voldaan.

Handhavende inspecties door ILT op schepen < 500 GT

ILT heeft aangekondigd de komende drie jaar handhavende inspecties uit te voeren op alle schepen onder NL-vlag die geen MLC-certificaat hebben. Dit zijn dus alle schepen < 500 GT. ILT adviseert schepen om een DMLC part I en DMLC deel II met procedures aan boord te hebben om aan te tonen dat er aandacht is besteed aan de MLC-eisen en de inspecties sneller te laten verlopen. Vanaf 1 november 2013 zal ILT contact met de schepen opnemen om de inspecties in te plannen.

PSC inspecties met betrekking tot MLC-2006

Alleen Port States die op of voor 20 augustus 2012 het MLC hebben geratificeerd mogen vanaf 20 augustus 2013 PSC inspecties uitvoeren op het gebied van MLC. Dit betekent dat de volgende 12 lidstaten van het Paris MoU begonnen zijn met de handhaving: Bulgarije, Canada, Kroatië, Cyprus, Denemarken, Letland, Nederland, Noorwegen, Polen, de Russische federatie, Spanje en Zweden

Lloyd’s Register MLC checklist en App

Lloyd’s Register heeft in samenwerking met de UK P&I club de ILO MLC Pocket Checklist ontwikkeld zowel als zakboekje als als smartphone app, om scheepsbeheerders te helpen te voldoen aan de MLC vereisten die het risico van PSC  detenties helpen te verkleinen. De app is gratis te downloaden via de App Store, Google Play, Windows Store en BlackBerry AppWorld. E.e.a. kan ook gedownload worden via http://www.lr.org/mlc. Rood Boven Groen heeft de zakboekjes, beperkt, op voorraad.

 

Security Awareness en Security Duties

In verband met de invoering van de nieuwe STCW code inclusief de Manila Amendments worden de volgende twee certificaten vanaf 1 januari 2014 verplicht: 1e Security Awareness (Bewustwording scheepsbeveiliging) voor alle zeevarenden zonder veiligheidstaken werkzaam aan boord van een schip dat moet voldoen aan de vereisten van de ISPS Code. Deze training duurt een halve dag.
2e Security Duties (Uitvoering beveiligingstaken) voor alle zeevarende met veiligheidstaken die verband houden met het Ship Security Plan. Deze training duurt een hele dag. Rood Boven Groen heeft onlangs een ILT goedkeuring gekregen voor het geven van beide bovengenoemde trainingen. RBG biedt deze trainingen zowel “in company” als voor individuele belangstellenden aan. De Security Awareness Training zal ook in combinatie met de Basic Safety Trainingen aangeboden worden. Voor zeevarenden met een half jaar ervaring met beveiligingstaken op een ISPS schip in de afgelopen drie jaar, mits begonnen voor 1 januari 2012, is het mogelijk om op basis hiervan een certificaat te krijgen. Deze mogelijkheid wordt aan zeevarenden geboden tot 1 januari 2014. Aanvraagprocedure certificaten beveiliging: Zeevarenden en rederijen kunnen een aanvraag voor een beveiligingscertificaat indienen via de website van KIWA (www.kiwaregister.nl). Daartoe zal een web formulier beschikbaar komen met daarbij tekst en uitleg. Het certificaat kost 65 euro exclusief BTW. Grote rederijen worden apart aangeschreven, deze bedrijven kunnen “bulk” aanvragen via een apart kanaal indienen.

 

Nieuwe Zeevaartbemanningswet

Er is nog steeds onzekerheid over de datum waarop de nieuwe zeevaartbemanningswet zal worden ingevoerd. Dit heeft o.a. tot gevolg dat er onzekerheid blijft over de afschaffing van de 40 meter grens voor zeilschepen. Verder liggen er een aantal voorstellen die een verzwaring gaan betekenen voor het krijgen van een vaarbevoegdheid op zeilschepen vanwege aangescherpte kennis- en ervaringseisen. Ook ligt er een voorstel om de vaargebiedsindeling voor de vaarbevoegdheden te wijzigen. De consequenties hiervan zijn op dit moment nog niet goed te overzien.

 

RMA QUESTIONNAIRE
Op de RBG website staat een handige vragenlijst als leidraad bij een aanvraag voor radio medisch advies. (http://www.roodbovengroen.com/website/managedMedia/mediaItem/187.pdf)

Hartelijke groeten,
Het RBG Team