ISM News

Update nr. 67

In deze ISM News Update:

  • MLC workshop
  • Noodnummer en Agentschap Telecom
  • Weren van asbest
  • Flag State Contact Points for Port State matters
  • Verwachtingen rond de nieuwe zeevaartbemanningswet
  • ECDIS cursus
Terug naar News Updates

MLC Workshop

BBZ leden hebben onlangs een uitnodiging voor de MLC-workshop op 18 februari 2014 gekregen. Hierin wordt aangeraden een account aan te maken op onze website www.mlc-2006.eu (de MLC-2006 Document Generator) en met behulp hiervan een DMLC part II samen te stellen. LET OP: Zeilschepen die onder de ISM-company RBG vallen hoeven zelf geen DMLC part II samen te stellen. Zij ontvangen in het eerste kwartaal van 2014 van RBG een kant en klaar DMLC part II. Ook wordt het MLC-2006 in hun SMS geïmplementeerd. Wel raden wij iedereen aan om voorafgaand aan deze MLC workshop een “paid account” aan te maken en de informatie alvast te bestuderen. Bel ons voor het vrijschakelen van je account, zodat je hiervan kosteloos gebruik kunt maken.

 

Noodnummer en agentschap telecom

Tijdens de Ship to Shore Drill van 2012 bleek dat de kustwacht de nood-telefoonnummers en informatie voor SAR doeleinden uit de database van Agentschap Telecom niet kon inzien. Naar aanleiding hiervan hebben de ICT specialisten van de Kustwacht en Agentschap Telecom dit probleem aangepakt. Tijdens de Ship to Shore Drill van 2013 heeft RBG kunnen vaststellen dat deze belangrijke gegevens nu wel direct door de Kustwacht in te zien zijn. Hierbij bleek ook dat scheepseigenaren hun eigen gegevens (b.v. mobiele telefoonnummers) niet altijd up to date houden. Wij adviseren daarom alle scheepseigenaren om hun gegevens in het gebruikersregister van Agentschap Telecom te checken op juistheid en volledigheid.

 

Weren van asbest

Mede vanwege de invoering van het MLC-2006 is er extra aandacht gekomen voor het feit dat de werknemer in een asbest-vrije omgeving moet kunnen werken. Dit kan alleen door vast te stellen of er asbest aan boord is. ILT heeft hiertoe een flowdiagram opgesteld: “Ban on the use of asbestos on-board ships”. Dit flowdiagram is samen met de uitleg te downloaden van de RBG webiste: http://www.roodbovengroen.com/website/managedMedia/mediaItem/191.pdf en http://www.roodbovengroen.com/website/managedMedia/mediaItem/192.pdf

 

Flag State Contact Points for Port State Matters

Vanaf nu zijn de Flag State Contact Points for Port State Matters te vinden op de RBG website: http://www.roodbovengroen.com/website/managedMedia/mediaItem/189.pdf
Deze gegevens zijn handig wanneer je b.v. je zelf wilt aanmelden voor een Port State Control of wanneer er tijdens een Port State Control onduidelijkheden zijn, waarvoor je het Nederlandse contact zou willen raadplegen.

 

Verwachtingen rond de nieuwe zeevaartbemanningswet

De invoerdatum van de nieuwe Zeevaartbemanningswet ligt nog steeds niet vast, maar zal in de eerste helft van 2014 liggen.
Met betrekking tot de eisen voor het verkrijgen van een vaarbevoegdheid in de zeilvaart zal voorlopig de enige verandering zijn dat de 40 metergrens komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komt de grens van 500 GT. Verder zal de invoering van de Manilla Amendments de consequentie hebben dat er vanaf 1-1-2017 een 5-jaarlijkse herhalingsplicht komt voor delen uit de basic safety training en andere trainingen, zoals advanced fire fighting (alle oefeningen die niet aan boord gedaan kunnen worden, zoals reddingsvlot activeren/keren, blussen van een grote brand, etc.).

 

ECDIS cursus

Op dit moment duurt een ECDIS cursus 3 dagen. Vanaf de invoering van de nieuwe Zeevaartbemanningswet gaat deze cursus 5 dagen in beslag nemen.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team