ISM News

Update nr. 68

In deze ISM News Update:

  • MLC-2006
  • Informatie bulleting betreft gevolgen invoering STCW-Manilla amendments
Terug naar News Updates

MLC-2006

Bij de eerste zeilschepen van de ISM Company Rood Boven Groen heeft de implementatie van het MLC-2006 in het ISM inmiddels plaatsgevonden. Uiteraard zijn er nog wat kinderziektes, maar wij kwamen geen grote problemen tegen.
Onlangs heeft ILT de drie Annexen bij het DMLC part I vernieuwd. Een Annex voor bestaande schepen, een Annex voor schepen gebouwd vanaf 20 augustus 2013 en een Annex voor traditionele zeilschepen. Alle drie Annexen dateren van 1 februari 2014. Wij zullen jullie op korte termijn informeren over de wijzigingen in de nieuwe versie t.o.v. de vorige versie.

Uit recente ervaringen en navraag bij verschillende verzekeraars blijkt dat niet alle reders op dit moment voldoende verzekerd zijn om aan de MLC-2006 vereisten te voldoen voor wat betreft hun aansprakelijkheid jegens de bemanning. Wij raden iedereen aan dit bij zijn verzekeraar na te vragen.

Als gevolg van de implementatie van het MLC-2006 in de Duitse wetgeving zijn de Duitse monsterboekjes afgeschaft. (Vanaf 1 augustus 2013 worden Duitse scheepseigenaren geacht een Record of Employment af te geven dat voortaan zal dienen als bewijs van behaalde vaartijd. Dit Record of Employment krijgt geen voorgeschreven format, maar moet wel een aantal vastgestelde onderdelen bevatten.) Verdere informatie hierover is bij ons op te vragen. Let wel: Onder Nederlandse vlag is het hebben van een monsterboekje verplicht. Duitse zeevarenden op Nederlandse schepen zullen dus voortaan een Nederlands monsterboekje moeten hebben.

Meldplicht buitenlandse zeevarenden
Onlangs is een discussie ontstaan over het wel of niet verplicht melden van niet BeNeLux bemanningsleden bij een zogenaamde grensdoorlaatpost van de Koninklijke Marechaussee. Wij willen ons niet in deze discussie mengen, maar adviseren om bij vragen de site http://www.dutch-immigration.nl/nl_index.htm te raadplegen. Voor alle Nederlandse zeehavens staan op deze site telefoonnummers, emailadressen en bezoekadressen vermeld. Zo kun je in elk geval boetes voorkomen.

 

Informatiebulletin betreft gevolgen invoering STCW-Manilla Amendments

ILT heeft een informatiebulletin uitgegeven waarin overzichtelijk alle gevolgen van de invoering van de STCW-Manilla Amendments m.b.t. vaarbevoegdheidsbewijzen, trainingen en scholing worden weergegeven. Dit informatiebulletin is te downloaden van onze website: http://www.roodbovengroen.com/website/managedMedia/mediaItem/197.pdf

 

Handige gids voor kapiteins

De Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij (NVKK) heeft een bijzonder interessant boekwerkje uitgeven onder de lange titel “Legal Handbook Shipmaster”. A practical legal guide for the shipmaster and his crew on board ships flying the Dutch vlag”. Alle wettelijke verplichtingen van de kapitein en zijn bemanning op nederlandse schepen zijn hierin opgenomen. De uitgave kwam tot stand dankzij de steun van het O&O Fonds Zeescheepvaart. Zeilschepen die zijn aangesloten bij de ISM Company RBG krijgen bij de interne voorjaarsaudit een gratis exemplaar van ons aangeboden.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team