ISM News

Update nr. 71

In deze ISM News Update:

  • Nieuwe wet zeevarenden van kracht per 3 mei 2014
Terug naar News Updates

Nieuwe wet zeevarenden van kracht vanaf 3 Mei 2014

De nieuwe Wet zeevarenden en onderliggende regelgeving is uiteindelijk op 3 mei 2014 in werking getreden. De nieuwe wet- en regelgeving is op 2 mei in de Staatscourant gepubliceerd.
Een van de wijzigingen is dat de 40 metergrens in de vaarbevoegdheidsbewijzen voor de zeilvaart is vervallen. De 500 GT grens blijft bestaan.
Wij zullen op een later tijdstip uitvoeriger berichten over de overige wijzigingen die deze nieuwe wetgeving met zich meebrengt.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team