ISM News

Update nr. 72

In deze ISM News Update:

  • Gevolgen nieuwe zeevaartbemanningswet
  • Gevolgen voor het vaarbevoegdheidsbewijs
  • Procedures voor herstel van drenkelingen
Terug naar News Updates

Gevolgen nieuwe zeevaartbemanningswet

Zoals aangekondigd in onze vorige ISM Newsupdate zullen wij de komende tijd berichten over de belangrijkste gevolgen van het van kracht worden van de nieuwe Zeevaartbemanningswet (heet nu Wet Zeevarenden) per 3 mei 2014.
ILT heeft een gids uitgegeven die een overzicht van de wijzigingen weergeeft. Deze gids kunt u hier downloaden.

 

Gevolgen voor het vaarbevoegdheidsbewijs

LAAT JE VAARBEVOEGDHEIDSBEWIJS NIET VERLOPEN, ook al heb je voldoende vaartijd in de afgelopen 5 jaar!!
Een vaarbevoegdheidsbewijs dat minder dan 5 jaar verlopen is kan alleen nog worden vernieuwd door drie maanden boven de sterkte te varen of door drie maanden te varen in een lagere functie, waarvoor door KIWA een tijdelijk (6 maanden geldig) vaarbevoegdheidsbewijs kan worden afgegeven.
Een vaarbevoegdheidsbewijs dat langer dan 5 jaar verlopen is kan alleen worden vernieuwd door een nieuw diploma te halen!
Met een diploma dat ouder is dan 4 jaar kan geen (eerste) vaarbevoegdheidsbewijs meer worden aangevraagd!

BEHOUD VAN VAARBEVOEGDHEID: de eis van 12 maanden diensttijd (voor zeilschepen < 500 GT 6 maanden diensttijd) in de afgelopen 5 jaar voor het verlengen van een vaarbevoegdheidsbewijs is uitgebreid met een alternatief: 3 maanden diensttijd in de afgelopen 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag tot verlenging van het vaarbevoegdheidsbewijs.

REFRESHER TRAININGEN: Iedereen die voor 1 januari 2012 zijn of haar initiele Basic Safety, Advanced Fire Fighting en/of Proficiency in Survival Crafts heeft gevolgd, moet voor 1 januari 2017 een refresher training conform de Manila Amendments gedaan hebben. Er worden inmiddels erkende Basic Safety refresher trainingen van twee dagen aangeboden. De inhoud van de overige refresher trainingen zal nog door ILT worden vastgesteld.
RBG zal proberen om gezamenlijke trainingen te organiseren, om zodoende voor iedereen een aantrekkelijke prijs te kunnen realiseren.

MEDISCHE TRAININGEN: De koppeling van de medische trainingen (scheepsgezondheidszorg) met het vaargebied van het schip is losgelaten. Deze trainingen zijn voortaan gekoppeld aan de vaarbevoegdheid. De benamingen zijn ook gewijzigd: medical training beperkt wordt: medical first aid; medical training onbeperkt wordt: medical care. De 5-jaarlijkse herhalingsplicht van deze trainingen blijft gehandhaafd. Deze verplichting komt overigens niet uit STCW, maar uit de Europese wetgeving.

MONSTERBOEKJE: Het Nederlandse monsterboekje blijft bestaan. Op de pagina’s 28 en 29 van het nieuwe model staan de afkortingen die voortaan gebruikt moeten worden bij het invullen van het monsterboekje.
Andere afkortingen worden niet meer door KIWA herkend.

COMMUNICATIEVERKLARING: De communicatieverklaring via ILT is vervallen. Wel moet de reder zelf een verklaring opstellen en aan de kapitein overhandigen. Hiervoor zal ILT nog een formulier maken. De geldigheidsduur van deze verklaring is 5 jaar, voor passagiersschepen 1 jaar.

WERKHAVEN NIET MEER OP CERTIFICAAT
De verplichting van aantekening van de werkhaven op het certificaat van het schip en de noodzaak bij ILT ontheffing aan te vragen bij verandering van de werkhaven zijn komen te vervallen. De werkhaven dient voortaan in het logboek vermeld te worden.

 

Procedures voor herstel van drenkelingen

Voor bestaande SOLAS schepen gelden vanaf het eerste survey van de veiligheidsuitrusting na 1 juli 2014 nieuwe eisen onder SOLAS regulation III/17-1 ten behoeve van het herstel van personen die te water geraakt zijn. Als aanvulling op de man-over-boord drill moet er een scheepsspecifiek plan en risk assessment zijn voor het verplaatsen van te water geraakte personen naar en aan boord om het risico van verwonding te minimaliseren, rekening houdend met de bouw van het schip en de gebruikte uitrusting.
Voor de nederlandse zeilschepen (< 500 GT) geldt hiervoor officiëel geen verplichting. Wij raden echter iedereen aan om uit eigen beweging toch een recovery plan en procedure op te stellen. RBG zal dit in de interne najaarsaudits bespreken.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team