ISM News

Update nr. 75

In deze ISM News Update:

  • MOB oefening voor het begin van de ROTCYP
  • Tijdelijke regeling verlopen vaarbevoegdheidsbewijs
  • Formulier voor communicatieverklaring
Terug naar News Updates

MOB Oefening voor het begin van de ROTCYP

Omdat Solas schepen vanaf hun eerstvolgende LSA survey een “Recovery of persons from the water” moeten hebben en omdat vorig jaar tijdens de ROTCYP een trainee over boord was geslagen, is door Robert Postuma en Rood Boven Groen op 14 oktober j.l. een MOB oefening georganiseerd aan boord van de Hendrika Bartelds. Omdat een slachtoffer al na 1 tot 2 minuten verschijnselen van onderkoeling kan vertonen, werd geoefend hoe een bewusteloze persoon “zo horizontaal mogelijk” terug aan boord gehaald kan worden. Bij de eerste oefening met een Markus Lifenet waren meer dan 13 minuten nodig om het slachtoffer in het net te krijgen, en dan nog lag de drenkeling er maar half in en werd deze oefening gestopt omwille van de veiligheid van het slachtoffer.
Daarna werd met “bare hands” geprobeerd om het slachtoffer aan boord te krijgen, zowel horizontaal als verticaal. Dit lukte omdat twee sterke kerels het lichtgewicht slachtoffer van 65 kg op konden tillen, maar ook hier werd duidelijk dat dit beter eerst geoefend kan worden. Bij de volgende oefeningen werd een zogenaamde Heli-sling gebruikt en een reddingsmat, een soort grote draagtas waarin het slachtoffer d.m.v. een val aan dek gehesen wordt. Aan dek bleek al snel, dat er enige verwarring was over verantwoordelijkheid en over communicatie tijdens deze oefeningen. Dit zal in de realiteit niet anders zijn. Op het achterdek bleek men weinig van de oefening te kunnen zien, en ook hier was communicatie een belangrijke factor. Niet alleen tussen de bemanning onderling, maar ook communicatie met externe partijen (net als in de werkelijkheid werd de DPA gewaarschuwd i.v.m. een Ship to Shore oefening) bleek moeilijk, omdat de marifoon heel hard stond, veel gediscussieerd werd en hierdoor de partijen aan de telefoon elkaar nauwelijks konden verstaan. Ook de aanwezige vertegenwoordigers van Register Holland, de BBZ en ILT waren het ermee eens, dat niet nieuwe voorschriften, extra bemanning of extra veiligheidsmiddelen een oplossing zijn om een slachtoffer terug aan boord te krijgen. Het is beter om dit scenario regelmatig per schip in het echt te gaan oefenen om het besef en bewustwording onder bemanningsleden en opvarenden te verbeteren. Verder zou iedereen aan boord erover na moeten denken hoe belangrijk een aangelijnd persoon in beschermende kleding in het water is om vandaar uit te helpen de drenkeling aan boord te krijgen.

 

Tijdelijke reeling verlopen vaarbevoegdheidsbewijs

Onlangs is bekend geworden dat een verlopen vaarbevoegdheidsbewijs onder bepaalde voorwaarden toch nog verlengd kan worden. De verlenging vindt dan plaats onder de oude wetgeving van voor 3 mei 2014. Deze voorwaarden zijn kort samengevat: De betrokkene dient in de afgelopen 5 jaar 1 jaar, bevoegd gevaren, vaartijd te kunnen aantonen. Voor zeilschepen < 40 meter volstaat 1/2 jaar vaartijd in de afgelopen 5 jaar. Een verlopen vaarbevoegdheidsbewijs kan hiermee alleen worden verlengd en dus niet verhoogd. Het verlengde vaarbevoegdheidsbewijs krijgt een geldigheid tot 01-01-2017. Voor die datum zal alsnog een vaarbevoegdheidsbewijs onder de nieuwe wetgeving aangevraagd moeten worden, dat dan wel een looptijd van 5 jaar zal krijgen.

 

Formulier voor communicatieverklaring

Zoals aangekondigd in onze ISM News Update nr. 72 is de communicatieverklaring via ILT vervallen. De reder moet nu zelf een verklaring opstellen en aan de kapitein overhandigen. De geldigheidsduur van deze verklaring is 5 jaar, voor passagiersschepen 1 jaar. Het te gebruiken formulier is te downloaden van onze website: (deze download is komen te vervallen).

Hartelijke groeten,
Het RBG Team