ISM News

Update nr. 76

In deze ISM News Update:

  • Uitvoering nieuwe bemanningswetgeving
  • MLC-2006
  • Certificeringszaken
  • Richtlijn EU98/41
  • STCW cursussen van Rood Boven Groen
  • MOB oefening voor de ROTC – vervolg
Terug naar News Updates

Uitvoering nieuwe bemanningswetgeving

Na een lange tijd van stilte zijn er nu weer een aantal zaken met betrekking tot de nieuwe bemanningswetgeving duidelijk geworden:
Door ILT is verklaard dat voor zeilschepen <500 GT de functie wachtstuurman gelijk gesteld wordt aan de functie 1e stuurman. Hiervoor is deze verklaring afgegeven.
Voor het aanvragen van een vaarbevoegdheidsbewijs Gezel dek is, naast het aantonen van 6 maanden vaartijd, ook een kapiteinsverklaring nodig op een door het KIWA uitgegeven formulier. Dit formulier Verklaring Eisen Bekwaamheid Gezel is te downloaden van onze website.
Naast ratings mogen volgens de nieuwe wetgeving nu ook officieren op Nederlandse schepen een buitenlands monsterboekje hebben. Voorwaarde is wel dat dit boekje (ook) in de Engelse taal is opgesteld.
Met een diploma GZV-aanvulling kan tot 4 jaar na het behalen hiervan een koopvaardij-bevoegdheid worden aangevraagd. Deze aanvraag kan alleen onder de oude wetgeving gedaan worden en daarom tot uiterlijk 31-12-2016. Dit is de datum waarop de overgangsperiode van oude naar nieuwe wetgeving voorbij is. Een eenmaal met GZV-aanvulling verkregen koopvaardij-bevoegdheid kan wel worden verlengd of verhoogd, maar dan moet er minimaal 3 maanden op een koopvaardijschip gevaren worden, alvorens de vaartijd op zeilschepen weer mag meetellen. Deze vaartijd moet dus ook voor 31-12-2016 behaald zijn. Let op: voor een koopvaardij-bevoegdheid die je tot na 31-12-2016 wilt verlengen moet ECDIS en Radarnavigator management level worden aangetoond.
Nog steeds zijn een aantal wijzigingen en onduidelijkheden in bespreking met KIWA en het ministerie, wij zullen u hiervan op de hoogte houden.

 

MLC-2006

Onlangs werd een klant van ons uit de koopvaardij gecontroleerd door de Marechaussee en aangehouden vanwege het feit dat de arbeidscontracten van de zeevarenden verlopen waren. Deze zeevarenden, niet Nederlands, moeten binnen 28 dagen het land verlaten. Tevens heeft de Marechaussee de arbeidsinspectie geinformeerd, die op haar beurt een bezoek bracht aan boord en een bezoek aangekondigd heeft bij de reder op kantoor. Denk eraan dat alle arbeidscontracten in orde zijn en bewaak de vervaldata!

 

Certificeringszaken

De non-ISPS verklaring voor de zeilschepen voor het jaar 2015 is te downloaden van onze website: (deze download is komen te vervallen).
Sinds een aantal jaren stond op onze website al een checklist voor certificering onder EU 2009/45. Inmiddels is deze checklist vernieuwd en bijgewerkt volgens de nieuwste richtlijn EU 2010/36. Downloaden kan via deze link.

 

Richtlijn EU98/41

De besprekingen met ILT betreft het gekeurde passagiers-registratie en -telsysteem conform EU98/41 zijn nog steeds gaande. Het laatste struikelblok is het feit, dat ILT de naam “Traineelijst” afkeurt en graag “Passagierlijsten” wil hebben, aangezien de schepen ook met hun CvD met “passagiers” mogen varen. Wij zijn echter van mening dat het woord “Passenger” in het buitenland verkeerde interpretaties in de hand werkt en ons jaren terug werpt.

 

STCW cursussen van Rood Boven Groen

Rood Boven Groen geeft in de eerste helft van 2015 een aantal STCW cursussen maandelijks of tweemaandelijks. Het betreft de cursussen Security Awareness, Designated Security Duties, Ship Security Officer, Crisis Management & Human Behaviour, Crowd Management en Passenger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity. Kijk voor de geplande data en prijslijst op onze website.

 

MOB oefening voor de ROTC – vervolg

Er staan enkele filmpjes over de MOB oefening aan boord van de Hendrika Bartelds voorafgaand aan de ROTC in oktober 2014 op het web: http://youtu.be/uYh3T2tS8D0, https://vimeo.com/109153764

Hartelijke groeten,
Het RBG Team