ISM News

Update nr. 77

In deze ISM News Update:

 • Twee nieuwe SOLAS eisen (regulation III/19) per 01-01-2015
 • Wrakopruimingsverdrag treedt op 14 april 2015 in werking
 • Port State Control
 • Nieuwe normen zwavelgehalte en guidelines on fuel availability in ECAS.
Terug naar News Updates

Twee nieuwe solar eisen (regulation III/19) per 1-1-2015

Wij raden ook niet-SOLAS schepen aan onderstaande vereisten in ogenschouw te nemen!

 1. Musteren van nieuw ingescheepte passagiers: Het musteren van nieuw ingescheepte passagiers dient vóór of bij vertrek plaats te vinden.
 2. Enclosed-space entry and rescue drills: Veiligheidsoefeningen voor het betreden van en redden uit besloten ruimtes, voor bemanningen die hiermee te maken kunnen krijgen, dienen minimaal elke 2 maanden te worden uitgevoerd.

Ondanks dat veel schepen denken dat dit onderwerp niet op hen van toepassing is, blijkt uit de vele dodelijke ongelukken in de praktijk dat ieder schip hiermee te maken kan krijgen.
Om een paar voorbeelden te noemen: het schoonmaken van een boiler-ruimte met vluchtige chemicaliën waardoor een explosief mengsel ontstaat; het kapot-stoten van een lamp tijdens het schilderen van een slecht-geventileerde ruimte en met tinner verdunde expoxy verf; het fermenteren van de blubber aan de ankerketting in de ankerruimte waardoor te weinig zuurstof overblijft; etc.

 

Wrakopruimingsverdrag treedt op 14 april 2015 in werking

Schepen vanaf 300 GT dienen een certificaat van de vlaggenstaat aan boord te hebben waaruit blijkt dat er een verzekering is afgesloten ter dekking van de kosten van het verwijderen van een wrak.
Op dit moment kan ILT-Scheepvaart deze certificaten nog niet afgeven, omdat e.e.a. nog niet is opgenomen in de Nederlandse regelgeving.
Bulgarije, Congo, de Cook Eilanden, Denemarken, Duitsland, India, Iran, Maleisië, de Marshall Eilanden, Marokko, Nigeria, Palau en het Verenigd Koninkrijk hebben het verdrag al geïmplementeerd in hun nationale regelgeving. Deze lijst wordt continu aangepast. Zie: www.ilent.nl
Wanneer Nederlandse schepen vanaf 14 april 2015 de wateren van deze landen aandoen, dienen zij een statutair verzekeringscertificaat aan boord te hebben dat wrakopruiming dekt. Op basis van het verdrag, kunnen Nederlandse reders in genoemde landen zo’n certificaat aanvragen.
ILT-Scheepvaart zal deze statutaire certificaten tot aan de verloopdatum accepteren. (Noot: De verloopdatum van het statutaire certificaat is gelijk aan de verloopdatum van het verzekeringsbewijs.) Daarna kan bij ILT Scheepvaart het statutaire certificaat aangevraagd worden.
RBG heeft bij ILT geïnformeerd of het wrakopruimingsverdrag nog vóór 14 april a.s. in de Nederlandse wet geïmplementeerd zal worden, zodat schepen het statutaire certificaat direct in Nederland kunnen aanvragen en hiervoor niet naar b.v. Duitse of Deense overheden hoeven.

 

Port state control

Uit de publicaties van Port State Control blijkt dat PSC in het komende jaar bijzondere aandacht zal geven aan punten waarvan bij inspecties gebleken is dat ze extra aandacht behoeven. Dit betreft in 2015 de volgende zaken:

 • Inspectie van de brandveiligheidsinstallaties. Daarbij wordt ook gekeken naar de wettelijk vereiste kennis van de bemanning over het bedienen ervan;
 • Ventilatieopeningen, snelafsluiters en hun bediening;
 • De werking van alarmen en de netheid van machinekamers;
 • Reddingsvlotten en andere reddingsmiddelen;
 • Luikhoofden en afsluitbare openingen aan dek, met name m.b.t. roestvorming;
 • Aanwezigheid van navigatiemiddelen en kaarten;
  Brand- en veiligheidsrollen

Uit een persbericht blijkt dat de Concentrated Inspection Campaign in 2015 zal gaan over “crew familiarization”. Dit betekent dat er scherper gelet zal worden op het tijdig houden van de brand- en evacuatie-oefeningen en het geven van veiligheidsinstructies aan passagiers.

 

Nieuwe normen zwavelgehalte en guidelines on fuel availability in ECAS

Per 1 januari 2015 mag in een ECA gebied (Noord- en Oostzee, North American area; United States Caribbean Sea area​ ) alleen nog diesel worden verstookt met een zwavelgehalte van maximaal 0,10% m/m SOx (volgens Marpol VI, Reg.18).
Schepen kunnen zich bij binnenkomst in een ECA gebied onder bepaalde voorwaarden beroepen op de onmogelijkheid van het verkrijgen van zulke brandstof. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld. Kijk voor informatie over ECA gebieden op de volgende link: http://en.wikipedia.org/wiki/Sulphur_Emission_Control_Area

Hartelijke groeten,
Het RBG Team