ISM News

Update nr. 78

In deze ISM News Update:

  • RBG passagiers tel- en registratiesysteem volgens EU 98/41 goedgekeurd
  • MLC-2006 keuringen aan boord van zeilschepen
Terug naar News Updates

RBG passagiers tel- en registratiesysteem volgens EU 98/41 goedgekeurd

Zojuist is ons passagiers tel- en registratiesysteem volgens richtlijn EU 98/41 door ILT goedgekeurd!
Wij zullen de komende week voor alle schepen, die met het ISM bij Rood Boven Groen zijn aangesloten, de noodzakelijke administratieve handelingen verrichten om een door ILT gewaarmerkt exemplaar aan boord te krijgen.
Verder zal Rood Boven Groen tijdens de interne voorjaarsaudits enkele noodzakelijke aanpassingen in het SMS van deze schepen doorvoeren ten behoeve van de implementatie van dit passagiersregistratie systeem.
Voor andere schepen, waaronder schepen die tot nu toe alleen van onze 24/7 bereikbaarheidsservice gebruik maakten, zullen wij proberen op korte termijn een opzichzelf staand passagiers tel- en registratiesysteem conform EU98/41 te latengoedkeuren. De kostprijs voor dit losstaande systeem is op dit moment nog niet bekend.

 

MLC-2006 keuringen aan boord van zeilschepen

Dit voorjaar zal ILT bij een aantal zeilschepen samen met het jaarlijkse survey aan boord een MLC-2006 controle uitvoeren. Voor alle schepen die met het ISM bij Rood Boven Groen zijn aangesloten bieden wij aan, voor zover logistiek mogelijk, bij deze controle aanwezig te zijn om waar nodig te kunnen adviseren. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Schepen die hier prijs op stellen en al een datum met ILT hebben afgesproken kunnen dit bij ons melden.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team