ISM News

Update nr. 79

In deze ISM News Update:

  • Het ISM systeem van RBG is zeer compleet
  • MLC controle door ILenT aan boord
  • Wrakopruimingscertificaat aanvragen
  • Koopvaardijbevoegdheid verkregen met GZV-aanvulling tocht te verlengen met zeiltijd
Terug naar News Updates

Het ISM systeem van RBG is zeer compleet

Nadat het Europese Passagiers-registratie-systeem conform EU 98/41 door ILT binnen ons ISM is goedgekeurd, kunnen wij nu een zeer compleet ISM systeem aan de schepen aanbieden. Het RBG ISM systeem is inclusief Passagiers-registratie-systeem en MLC-2006 en kan zowel met als zonder klasse worden uitgevoerd. Tevens bestaat de mogelijkheid om te kiezen tussen Engels en Nederlands en met of zonder digitaal plannend maintenance systeem.

RBG zal in de toekomst geen “ISM Lite” of “Lean ISM” aanbieden, omdat het RBG ISM Systeem al is aangepast op zeilschepen. De internationale ISM Code, vastgesteld door de IMO, geeft voldoende ruimte om het systeem op alle soorten schepen toe te passen. Schepen, die zonder klasse een ISM systeem bij ons bijhouden, ontvangen van ons een Safety Management Declaration, waarin verklaard wordt dat het schip voldoet aan de internationaal vastgestelde norm.

 

MLC controle door ILenT aan boord

Omdat dit jaar de zeilschepen door ILT gecontroleerd worden op hun MLC-2006 compliance, bieden wij onze ISM klanten aan, tijdens deze keuring door ILT met een persoon van RBG aanwezig te zijn. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.
Vriendelijk verzoeken wij alle ISM schepen om de data voor hun interne voorjaars-audits met RBG te plannen, zodat teleurstellingen voorkomen kunnen worden en wij op tijd de veranderingen m.b.t. het Passagiers-registratie-systeem kunnen implementeren.

 

Wrakopruimingscertificaat aanvragen

Het wrakopruimingsverdrag zal naar verwachting pas in het 4e kwartaal van 2015 in de Nederlandse wetgeving geimplementeerd zijn. Dit betekent dat schepen voor het komende seizoen (vanaf 14 april 2015 verplicht voor schepen vanaf 300 GT) dit certificaat moeten aanvragen via een van de landen die het verdrag al wel geimplementeerd hebben. RBG kan de contactinformatie die hiervoor nodig is op verzoek toesturen. Scheepseigenaren dienen bij hun P&I verzekering te vragen naar de betreffende bewijzen/blue cards, om een wrakopruimingscertificaat te kunnen aanvragen.

 

Koopvaardijbevoegdheid verkregen met GZV-aanvulling tocht te verlengen met zeiltijd

Steeds meer details over de nieuwe wetgeving rond het vaarbevoegdheidsbewijs komen naar boven.
In tegenstelling tot wat wij in ISM News Update nr. 76 van 12-1-2015 hebben gemeld kan een koopvaardijbevoegdheid, die verkregen is op basis van GZV-Aanvulling wel na 31-12-2016 worden verlengd met alleen diensttijd op zeilschepen (minimaal 360 dagen in de afgelopen 5 jaar). Zodra een verhoging van een koopvaardijbevoegdheid wordt aangevraagd, dient tenminste 90 dagen van deze vaartijd te bestaan uit vaartijd op een koopvaardijschip. E.e.a. is geregeld in artikel 10.6 lid 1 van de Regeling Zeevarenden.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team