ISM News

Update nr. 80

In deze ISM News Update:

  • ISM voor zeilschepen in Deense wateren
  • Noodnummer onder de aandacht
  • Vrijboorrapport op de agenda van Register Holland
  • Communicatie bij brand aan boord
  • MLC keuringen
Terug naar News Updates

ISM voor zeilschepen in Deense wateren

Middels een zojuist ontvangen brief van ILT is duidelijk geworden dat zeilschepen die nog niet voor ISM gecertificeerd zijn (schepen met meer dan 12 passagiers) hiervoor de gelegenheid krijgen tot 1 januari 2016.

 

Noodnummer onder de aandacht

Voor veel klanten is Rood Boven Groen DPA (Designated Person Ashore). Dat betekent dat wij 24/7 bereikbaar zijn op ons noodnummer 0031 (0)6 48121 232. Voor het goed functioneren is het uiteraard wel van belang dat het nummer goed geregistreerd staat in de verschillende databases.
Een klein voorval in maart met de Gulden Leeuw bracht dat extra onder de aandacht. Het schip voer vlakbij Georg Town Grand Cayman toen het contact met het schip tijdens een RMA via Satelliet telefoon werd verbroken. De Nederlandse kustwacht belde daarop de reder in plaats van het emergency telefoonnummer van ons als DPA. Reden voor Rood
Boven Groen om contact op te nemen met de kustwacht om de zaak te verhelderen.
Het bleek dat de kustwacht de Inmarsat database had geraadpleegd, omdat het laatste contact met de Gulden Leeuw via Inmarsat was gelopen. Daaruit volgt de les dat een schip of reder het telefoonnummer in de Inmarsat database zelf moet
aanpassen naar het RBG noodnummer. Een ander advies van de kustwacht is om in de database van Agentschap Telecom het noodnummer bovenaan bij de scheepsgegevens te zetten.
Deze twee punten geven wij dan ook graag door. Zo kunnen onze ISM schepen optimaal gebruik maken van de 24/7 bereikbaarheidsdienst van Rood Boven Groen.

 

Vrijboorrapport op de agenda van Register Holland

Een vrijboordrapport is een rapport waarin alle items beschreven staan die een schip waterdicht afsluitbaar maken. Bijvoorbeeld ramen, deuren, ventilatiepijpen, afsluiters in de huid of de uitlaatpijp. De items worden ingevuld in het ReCALL (Record of Conditions of Assignment of Load Lines).
De verplichting voor het hebben van een vrijboordrapport en een ReCALL bestaat al veel langer. Register Holland blaast in 2015 weer nieuw leven in deze certificering. Schepen kleiner dan 24 meter loodlijn en/of schepen gebouwd voor 1966 en kleiner dan 150 GT vallen buiten deze regeling.
Beschikt een schip niet over een vrijboordrapport en/of ReCALL, dan moet dat (opnieuw) worden opgesteld. Onderdeel hiervan is een tekening van het schip en een itemlijst. Voor een voorbeeld van een basistekening of een itemlijst kunt u bij RH terecht. Natuurlijk mag u ook advies inwinnen bij Rood Boven Groen.
Dit jaar zal RH geen A-punten uitdelen voor schepen die geen ReCALL hebben, wel als er nog geen tekening en itemlijst zijn.

 

Communicatie bij brand aan boord

Een goede communicatie is van levensbelang bij een calamiteit als brand aan boord. Vanaf 1 juli 2014 is het voor schepen die onder SOLAS varen dan ook verplicht om per team van fire-fighters twee sets portables (portable radiotelephone apparatus) te hebben. Deze apparaten dienen explosie-proof en intrinsiek veilig te zijn. Schepen gebouwd voor 1 juli 2014 moeten niet later dan de eerste audit na 1 juli 2018 beschikken over het juiste aantal
portables.

 

MLC keuringen

Het MLC vereist van aangesloten landen dat zij elke drie jaar schepen die niet gecertificeerd hoeven te worden (schepen < 500 GT) controleert op het MLC. In dit kader heeft ILT dit voorjaar een groot aantal zeilschepen gecontroleerd. De gecontroleerde schepen kregen hiervan een rapport. Deze rapportage wordt echter niet geregistreerd bij de Port State Control gegevens op de Paris MOU website, maar kan desgewenst getoond worden als een Port State hiernaar vraagt.
Van eventuele deficiencies moet dan wel aangetoond kunnen worden dat ze zijn verholpen.
Over het algemeen voldeden de gecontroleerde zeilschepen goed aan het MLC. Enkele keren was er onduidelijkheid over de inhoud van het arbeidscontract en of de reder conform MLC verzekerd was. Punt van aandacht is ook het Ship Sanitation Excemption Certificate dat slechts een half jaar geldig is. MLC gerelateerde detenties in Paris MOU in 2014 hadden het meest betrekking op de items Payment of wages, Food and catering, Training & Qualifications, Manning Levels en Accomodation.

 

AIS en passagiersschepen

Na onderzoek is gebleken dat sommige schepen als passagiersschip worden aangemerkt op bepaalde AIS-websites. Dit kan komen doordat b.v. gasten foto’s van schepen plaatsen waarbij de term passagiers gebruikt wordt. Als eigenaar heb je hier dus geen invloed op. Verder haalt Marinetraffic.com waarschijnlijk ook informatie op via de IMO website. Deze is toegankelijk m.b.v. een account. Er blijkt een verschil tussen de AIS websites Marinetraffic.com en Siitech.com. Na controle blijkt dat op deze laatste de scheepsinformatie echt up to date is.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team