ISM News

Update nr. 83

In deze ISM News Update:

  • Succesvolle DOC audit voor RBG
  • Effectieve fire drills
  • Rescue at sea 2015
  • Erkenning buitenlandse Sailing Endorsement
  • Directe uitgifte CRA door KIWA
Terug naar News Updates

Succesvolle DOC audit voor RBG

Rood Boven Groen is op maandag 2 november jl. in Harlingen bezocht door Bureau Veritas voor de Renewal audit voor het ISM van de RBG zeilvloot. De Renewal betrof zowel het DOC Passenger Ships als het DOC Other Cargo. De audit resulteerde in de toekenning van twee nieuwe DOC’s en geen enkele Observation of Non-Conformity.
Auditor Mark de Vries heeft met medewerkers Deike Meijer en Janke Kingma gekeken naar de opzet van het nieuwe Rood Boven Groen ISM. Ook is er gekeken naar de manier waarop Rood Boven Groen samen met haar klanten invulling en betekenis geeft aan het ISM systeem. Uitkomst van de audit was zeer positief. Een opsteker voor Rood Boven Groen, maar niet minder voor de aangesloten zeilschepen. Met elkaar hebben we gebouwd aan het systeem zoals het nu is. De nieuwe DOC ’s zijn geldig tot 2 november 2020, uiteraard met jaarlijkse aftekening.

 

Effectieve fire drills

Hoe succesvol is een fire drill aan boord? Het is moeilijk om daar een goed antwoord op te geven. Om die reden heeft de Rotterdamse Maritime University in opdracht van Lloyd’ s Register aan vijf studenten de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de effectiviteit van een fire drill aan boord.
Een van de belangrijkste uitkomsten is dat drills vaak uitgevoerd worden zonder goed uitgewerkt scenario en doelen. Dat maakt het moeilijk om te beoordelen of de drill succesvol is geweest. Evaluatie van de drill is een essentieel onderdeel van de drill. Daarbij is het goed om niet alleen de oefening, maar ook algemene en individuele verbeterpunten te bespreken.

 

Rescue at sea 2015

Vluchtelingen op zee: geen nieuw fenomeen. Maar wel een blijvende zorg voor onder andere bemanning van zeeschepen. Om die reden is de gezamenlijke informatiefolder ‘Rescue at Sea’ uitgegeven door de IMO, ICS en UNHCR. De folder is voor kapiteins, reders en andere betrokken instanties bij (mogelijke) reddingsoperaties van vluchtelingen op zee. De informatiefolder geeft inzage in relevante wetgeving en praktische procedures en maatregelen bij het aan boord nemen van vluchtelingen. De folder is opgenomen op de website van Rood Boven Groen en hier te lezen.

 

Erkenning buitenlandse Sailing Endorsement

Zeilschepen onder Nederlandse vlag varen als SOLAS Special Purpose Ship. De Nederlandse vlag verstrekt aan deze schepen een Minimum Safe Manning Document. Hierin staat expliciet vermeld, dat officieren aan boord van een Nederlands zeilschip dienen te beschikken over een Nederlandse Sailing Endorsement. Nederland is namelijk het enige land binnen de STCW conventie die mensen opleidt voor het varen op zeilschepen.
Tot voor kort betekende dat, dat elke officier op een Nederlands zeilschip een opleiding aan de Enkhuizer Zeevaartschool moest hebben gevolgd. Voor buitenlandse officieren een doorn in het oog. Dit jaar is het evenwel een Spaanse officier gelukt om op een Nederlands zeilschip bevoegd te varen. De Spaanse overheid heeft een Sailing Endorsement afgegeven, die vervolgens door de Nederlandse overheid is erkend. Een faciliterende rol was weggelegd voor Rood Boven Groen.

 

Directe uitgifte CRA door KIWA

Middels een circulaire heeft KIWA laten weten vanaf 5 oktober 2015 de mogelijkheid aan te bieden voor een directe afgifte van bewijs van aanvraag voor de erkenning van een buitenlands vaarbevoegdheidsbewijs. Dit wordt ook wel aangeduid met de term CRA (Certificate of Receipt of Application).

Hartelijke groeten,
Het RBG Team