ISM News

Update nr. 85

In deze ISM News Update:

  • Pieter Kaptein versterkt team RBG
  • Refresher Proficiency in survivalcraft volstaat voor Nederlandse officieren
  • Varen op Denemarken
  • Rood Boven Groen past website aan vanwege toename aanvragen VBB
  • Publicatie Updates Datema en nieuwe editie IAMSAR VOL. III
  • Handleiding voor keuringsartsen
  • Certificaat Declaration of Compliance vervalt
Terug naar News Updates

Pieter Kaptein versterkt team RBG

Sinds 1 maart jl. Is het team van Rood Boven Groen uitgebreid met een nieuwe collega: Pieter Kaptein. Met veel enthousiasme is hij aan zijn nieuwe baan als ISM/ISPS auditor en manager begonnen. Ook zal hij (STCW) trainingen voor Rood Boven Groen gaan verzorgen.
Pieter Kaptein is 42 jaar en woont op Urk. Zijn roots liggen in de visserij. De afgelopen jaren heeft Pieter gewerkt als team- en projectleider op de douaneafdeling van een groot logistiek bedrijf. Daarnaast is hij vrijwillig schipper en teamleider bij de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Een veelzijdig persoon, die uitdagingen niet uit de weg gaat. Op dit moment is Pieter volop bezig om de kennis en kunde van Rood Boven Groen zich eigen te maken. Wij zijn blij met deze waardevolle versterking van ons team.

 

Refresher Proficiency in survivalcraft volstaat voor Nederlandse officieren

Nederlandse officieren hebben in hun vaarbevoegdheidsbewijs de trainingen Proficiency in survivalcraft other than fast rescue boats opgenomen (ook bekend als Sloepgast). Eerder heeft de Nederlandse overheid dat in een brief verklaard. Deze brief is te downloaden op onze website: http://www.roodbovengroen.com/website/managedMedia/mediaItem/35.pdf
Het betekent dat iedereen met een geldige vaarbevoegdheid als Nederlandse officier voor 31-12-2016 een Refresher van deze training kan volgen, in plaats van de gehele cursus. Een voordeel dat veel tijd en geld bespaart. De volledige training Proficiency in Survivalcraft duurt 4 dagen. De Refresher training 2 dagen en in Duitsland slechts 1 dag. Wie niet voor 31-12-2016 deze training refresht, moet na die datum de gehele cursus doen. Zeevarenden die in het bezit zijn van een certificaat Proficiency in Survival Craft dat minder dan 5 jaar oud is, kunnen wachten met refreshen tot kort voor de einddatum van het initiele certificaat.
Let op: behalve voor de geldigheid van veel vaarbevoegdheidsbewijzen, is het certificaat Proficiency in survivalcraft vaak ook verplicht om te voldoen aan de eisen van het Minimum safe manning document (MSM). Op het MSM van elk (zeil)
schip staat dat er in elk geval een bemanningslid aan boord moet zijn, dat in het bezit is van dit certificaat.

 

Varen op Denemarken

Voor zeilschepen die varen op Denemarken is er nu duidelijkheid. Schepen met een goedgekeurd ISM mogen met meer dan 12 passagiers de Deense wateren bevaren. Hiervoor geeft ILT een Declaration af. Bij deze Declaration horen de twee brieven van ILT en de Deense overheid van 16 en 28 april 2015. Deze verklaringen dienen aan boord van de schepen bewaard te worden.
Schepen met lekstabiliteit krijgen een Declaration van ILT met daarop Sea area B. Deze schepen krijgen geen beperkingen opgelegd voor het varen voor 1 april en na 30 september in de Deense wateren. Schepen zonder lekstabiliteit krijgen een Declaration van ILT met daarop Sea area C. Op deze Declaration worden beperkingen vermeld. Deze schepen moeten voor de vaart in de Deense wateren voor 1 april en na 30 september beschikken over Cold water procedures en TPA (Thermal Protective Aid).
Een overzicht van de vaargebieden B, C en D in Denemarken is te vinden op onze website: http://www.roodbovengroen.com/website/managedMedia/mediaItem/294.pdf

 

Rood Boven Groen past website aan vanwege toename aanvragen VBB

Vanaf 1 januari 2017 moet iedere zeevarende beschikken over een vaarbevoegdheidsbewijs conform STCW 2010. Dat betekent dat extra veel zeelieden dit jaar een aanvraag vaarbevoegdheidsbewijs zullen indienen. En dat kan soms best wat vragen opleveren. Welke trainingen moet ik volgen voor mijn nieuwe vaarbevoegdheidsbewijs? Wat moet ik wel dan niet inleveren bij mijn aanvraag?
Voor Rood Boven Groen reden om de informatie omtrent vaarbevoegdheden een meer prominente plaats op de website te geven. Sinds kort is er dan ook een apart item Aanvraag VBB in de menubalk opgenomen. Hier vindt u uitgebreide informatie over vaarbevoegdheden. Via onze flowcharts krijgt u meer zicht op de bevoegdheden die u aan kunt vragen. Ook zijn er links opgenomen naar relevante sites. Op de site van Rood Boven Groen vindt u dus antwoord op veel van uw vragen.
Heeft u desondanks geen tijd om zelf uw aanvraag in te dienen? Rood Boven Groen verzorgt graag uw volledige aanvraag bij het KIWA en bijbehorende communicatie.

 

Publicatie Updates Datema en nieuwe editie IAMSAR VOL. III

Datema biedt de mogelijkheid kosteloos publicatie updates van kaarten en boekwerken te ontvangen via de mail. Opgeven kan via de volgende link: https://www.datema.nl/downloads/publication-update. Verder is er een nieuwe editie van IAMSAR vol.III verschenen. Deze is naar verwachting vanaf juli 2016 te verkrijgen via o.a. Datema. Schepen zijn verplicht de nieuwste editie aan boord te hebben.

 

Handleiding voor keuringsartsen

Wie er zeker van wil zijn dat een keuringsarts het medische certificaat goed heeft ingevuld, kan kennis nemen van de Handleiding medische keuringen zeevaart oktober 2015, met name pagina 2-7: invullen geneeskundige verklaring. Deze handleiding is te vinden op onze website: http://www.roodbovengroen.com/website/managedMedia/mediaItem/293.pdf

 

Certificaat Declaration of Compliance vervalt

De Declaration of Compliance (DoC) voor schepen onder de 400 GT komt te vervallen. Het certificaat werd eerder afgegeven door de Nederlandse overheid om aan te geven dat een schip voldeed aan de Nederlandse vereisten betreffende de Prevention of Pollution from Ships. DoC Certificaten die nu nog geldig zijn worden niet meer verlengd. Het certificaat hoeft ook niet meer opnieuw te worden aangevraagd.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team