ISM News

Update nr. 88

In deze ISM News Update:

  • Eerste inspectie RINA op zeegaand zeilschip
  • Bemanningsaangelegenheden
  • Brochure Radio Medische Dienst
  • Gids uitbannen intimidatie en pesten aan boord
Terug naar News Updates

Eerste inspectie RINA op zeegaand zeilschip

De gang van zaken rondom de certificering van de zeegaande zeilschepen houdt nog steeds de gemoederen bezig. Sinds 1 oktober jl. geeft ILT niet meer internationale certificaten af. Certificering kan voortaan worden uitgevoerd door Italiaans klasse-bureau RINA. De andere mogelijkheid is om via Register Holland en RINA als onderaannemer schepen te certificeren – ILT geeft in dat geval op basis van de door RH en RINA uitgevoerde inspecties de benodigde certificaten af.
RINA is op dit moment het enige EU erkende klasse-bureau dat de zeegaande zeilschepen wil certificeren. De partij is nog niet bekend met de inspectie en certificering van zeilschepen. Dat zorgt uiteraard voor de nodige ‘koudwatervrees’. Om te onderzoeken hoe samenwerking met RINA verloopt, is afgelopen week S.V. Artemis door RINA bezocht voor een uitgebreide survey op de werf in Urk.
De eerste zet in de samenwerking met RINA is positief verlopen. De toekomst zal leren hoe de verdere invulling van de certificering van de Nederlandse zeegaande zeilvloot zal verlopen.

 

Bemanningsaangelegenheden

VBB alleen geldig met geldige certificaten medische training en veiligheidstrainingen:
Iedereen dient zich er bewust van te zijn dat per 1-1-2017 een geldig vaarbevoegdheidsbewijs alleen geldig is als hierbij geldige certificaten van veiligheidstrainingen en/of een geldig certificaat van een medische training en/of getoond kunnen worden. Welke certificaten getoond moeten kunnen worden is afhankelijk van de bevoegdheid.
Op zijn minst moet een geldig Basic Safety Training certificaat (A-VI/1 1-4)) getoond worden. Een certificaat mag dus nooit ouder zijn dan vijf jaar. Voor bepaalde officiersbevoegdheden zijn ook de certificaten Advanced Fire Fighting (A-VI/3) en Proficiency in Survivalcraft other than Fast Rescue Boats (A-VI/2.1) nodig. Alle officieren en werktuigkundigen moeten daarnaast over een geldige medische training beschikken. Afhankelijk van de bevoegdheid is dit Medical First Aid (A-VI/4-1) en/of Medical Care (A-VI/4-2).

Certificaat-N en -W voor SMBW vaarbevoegdheden:
Per 1-1-2017 zijn voor de bevoegdheid “Kapitein schepen < 500 GT op reizen nabij de internationale kust” het Certificaat-N en voor de bevoegdheid “HWTK < 3000 kW op reizen in de Nederlandse Exclusieve Economische Zone en nabij de internationale kust” het Certificaat-W vereist. Deze cursussen worden inmiddels aangeboden via o.a. STC en het Nova college. Meer informatie is te vinden op http://www.waterbouwers.nl/nieuws/827-smbw-en-certificaat-n-w-reizen-nabij-internationale-kust

Erkenning van SMBW bevoegdheden door andere landen niet vanzelfsprekend:
Erkenning van Nederlandse SMBW bevoegdheden voor reizen nabij de internationale kust blijkt niet zonder meer mogelijk in elk land waarmee Nederland een STCW overeenkomst heeft. Inmiddels zijn enkele van onze klanten geconfronteerd met het feit dat hun vaarbevoegdheid voor “Kapitein op reizen nabij de Internationale Kust” na 31-12-2016 geen erkenning meer van de BSH (Duitsland) krijgt. Dit zou te maken hebben met het feit dat deze bevoegdheid niet conform STCW 2010 is. Mogelijk dat deze vaarbevoegdheid ook in andere landen niet erkend zal worden. Rood Boven Groen heeft deze kwestie bij ILT aangekaart en het is nog onduidelijk wat de uitkomst hiervan is. Zodra hierover meer duidelijk is, zal dit via onze News Updates gecommuniceerd worden.

 

Brochure Radio Medische Dienst

De KNRM heeft een nieuwe brochure over de Radio Medische Dienst uitgegeven. Klanten van Rood Boven Groen kunnen binnenkort een exemplaar van deze brochure tegemoet zien bij een volgende audit of ander bezoek.

 

Gids uitbannen intimidatie en pesten aan boord

Deze “Guidance on eliminating shipboard harassment and bullying” is een uitgave van de International Chamber of Shipping en International Transport Workers’ Federation en bevat zinvolle informatie voor zowel scheepseigenaren als zeevarenden over dit onderwerp.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team