ISM News

Update nr. 92

In deze ISM News Update:

  • RBG verwelkomt nieuwe medewerker
  • MLC-2006 Guide 2017
  • Financial Security requirements MLC-2006.
  • Aanpassing Schengengrenscode bij aan- en afmonstering zeevarenden
  • Flowchart vaarbevoegheden zeilvaart
  • Update ECDIS voor september 2017
Terug naar News Updates

RBG verwelkomt nieuwe medewerker

Vanwege de groei aan werkzaamheden binnen RBG waren we al enige tijd op zoek naar versterking op het gebied van ISM/ISPS. Met gepaste trots kunnen we melden dat Jan ons team vanaf 1 juni is komen versterken. Jan was voorheen werkzaam bij een toonaangevende partij op het gebied van global dredging en offshore projecten als technical superintendent. Met de kennis en ervaring die hij heeft zijn wij er van overtuigd dat hij een aanwinst is, niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor onze klanten.
Naast de huidige kennis en expertise op het gebied van scheeps- certificeringen, bemanningzaken en trainingen kunnen we met de komst van Jan onze klanten nu ook technical support aanbieden.

 

MLC-2006 Guide 2017

Een update van ITF (International Transport Federation) met betrekking tot de ILO Maritime Labour Convention 2006 is beschikbaar op onze site onder Downloads MLC 2006.  Deze gids is inclusief de amendments uit 2014 en 2016.

 

Financial Security requirements MLC-2006

Ieder schip dat onder MLC valt is vanaf januari 2017 verplicht om zich te verzekeren voor financiële aansprakelijkheid bij repatriatie en abandonment. Wij adviseren onze klanten om contact op te nemen met hun P&I club met het verzoek de nieuwe certificaten toe te sturen.

 

Aanpassing Schengengrenscode bij aan- en afmonstering zeevarenden

Vanaf april 2017 is iedere zeevarende verplicht, ongeacht nationaliteit, om zich bij aan- of afmonstering bij de Nederlandse of Belgische grensdoorlaatpost te melden. Voorheen hoefden Benelux bemanningsleden zich niet te melden. Middels circulaire CAZ/028 van de KVNR is dit aan belanghebbenden bekend gemaakt. De KVNR gaat in gesprek met de overheid hoe deze administratieve lasten tot een minimum te beperken.

 

Flowchart vaarbevoegheden zeilvaart

Onlangs is de flowchart voor vaarbevoegdheden zeilvaart ge-update. De nieuwste versie is inmiddels beschikbaar op de website van RBG onder downloads – bemanningsaangelegenheden. Op korte termijn zal de flowchart voor vaarbevoegdheden koopvaardij ook onder handen worden genomen.

 

Update ECDIS voor september 2017

De IHO heeft een nieuwe standaard (IHO S-52) geïntroduceerd voor ECDIS. Iedere scheepseigenaar is verplicht om voor 31 augustus zijn ECDIS software te updaten. ECDIS dat niet is ge-update volgens de laatste IHO standaard voldoet niet aan de requirements zoals weergegeven in SOLAS regulation V/19.2.1.4. Vanwege de forse financiële investering voor deze update zijn er scheepseigenaren die tijdelijk overgaan naar het kaarten systeem.
In aanvulling op de ECDIS update heeft de Paris MoU in mei besloten een Concentrated Inspection Campaign voor ECDIS uit te voeren van september tot november 2017.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team