ISM News

Update nr. 96

In deze ISM News Update:

  • MLC amendments
  • MARPOL amendments
  • ISO audit RBG
  • Nieuwe downloads
Terug naar News Updates

MLC amendments

Per 1 februari 2018 zijn de MLC amendments 2014 ook voor Nederland van kracht. De Nederlandse vlaggenstaat heeft een verklaring afgegeven waarin wordt gemeld dat alle huidige MLC-certificaten van kracht blijven tot de eerstvolgende renewal inspectie na 1 februari 2018. Deze verklaring vindt u hier. De nieuwe DMLC Part I dient aan boord te zijn ten tijde van de eerstvolgende renewal audit tezamen met de nieuwe DMLC Part II voorzien van de items 15 en 16. Wij adviseren om het nieuwe DMLC Part II voorafgaand aan de inspectie door het reguliere klassebureau te laten reviewen, bij goedkeuring zal een review letter afgegeven worden welke tijdens de inspectie getoond kan worden. Tijdens de inspectie kijkt men of het DMLC Part II aan boord identiek is met de vooraf gekeurde versie. Indien dit het geval is kan men zich tijdens de inspectie richten op de implementatie. Na een succesvolle inspectie zal een nieuw MLC-certificaat worden uitgegeven.
Voor de schepen die niet MLC plichtig zijn, maar wel onder het 3-jaarlijkse regime van de Nederlandse vlag vallen, is het aan te bevelen om tevens het nieuwe DMLC Part I aan boord te hebben alsmede een DMLC Part II aangevuld met de punten 15 en 16. Het nieuwe DMLC Part I is te vinden op de website van ILenT.

 

MARPOL amendments Annex V

Per 1 maart 2018 zal de nieuwe regelgeving omtrent MARPOL Annex V van kracht worden. De veranderingen die het betreft zijn het bepalen of cargo residuen schadelijk zijn voor het marine milieu en een nieuw garbage record book aangevuld met de categorie e-waste.

Verklaring van lading residuen
Lading residuen die niet schadelijk zijn voor het milieu hebben minder strenge voorwaarden dan lading residuen dien wel schadelijk zijn voor het milieu. In Appendix I van MEPC 70 wordt uiteengezet wat de criteria zijn voor het classificeren van ‘solid bulk cargoes’ die schadelijk zijn voor het marine milieu.

Garbage Record Book
Een nieuw format voor het Garbage Record Book (GRB) is eveneens te vinden in Appendix II van MEPC 70. Het nieuwe GRB is onderverdeeld in twee delen:

Deel  I: Voor al het afval anders dan cargo residuen (van toepassing op alle schepen)

Deel II: Voor lading residuen die enkel van toepassing zijn op schepen met bulk lading. De categorieën zijn aangevuld met: e-waste, cargo residuen (non-HME) en cargo residuen (HME). HME staat voor Harmful to the Marine Environment.

Naast deze nieuwe opzet is de discharge tabel ook gewijzigd. Men dient vanaf heden ook het begin, eind en positie van het schip tijdens de verbranding bij gebruik van een incinerator vast te leggen. Ook is er een nieuw tabel opgenomen in Deel II voor het melden van uitzonderlijke lozing of verlies, de reden en eventuele voorzorgsmaatregelen. Hoewel Annex V verplicht is voor alle schepen zijn er geen vereisten voor certificering of goedkeuring.

 

Wel is vereist onder MARPOL:

  • Aanplakbiljetten aan boord met de lozingseisen voor schepen > 12 m en vaste en drijvende platformen;
  • Een garbage management plan voor schepen > 100 GT of gecertificeerd voor 15 of meer personen, en vaste en drijvende platformen;
  • Een garbage record book voor schepen > 400 GT of gecertificeerd voor 15 of meer personen, en vaste en drijvende platformen.

Voor uw gemak heeft Rood Boven Groen een nieuw garbage record book en garbage management plan beschikbaar gesteld.

 

ISO audit RBG

Rood Boven Groen heeft onlangs de 2e controle audit gehad voor de certificering volgens de nieuwe ISO 9001:2015. Tijdens deze audit werden geen afwijkingen geconstateerd.

 

Nieuwe downloads

Per 1 januari 2018 zijn er nieuwe IMO FAL Formulieren uitgegeven en er is een nieuwe lijst met medische uitrusting onder Nederlandse vlag beschikbaar gesteld op de RBG website onder downloads.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team