ISM News

Update nr. 97

In deze ISM News Update:

 • MLC Document Generator ge-update voor 10 vlaggestaten
 • Verzekeringscertificaten MLC amendments 2014 op orde?
 • CiC luchtverontreiniging scheepvaart
 • Polar Code samengevat voor schepen die geen Polar Certificate behoeven
Terug naar News Updates

MLC Document Generator ge-update voor 10 vlaggenstaten

Sinds januari 2017 zijn de twee MLC amendments 2014, betreffende financiële zekerstelling voor zeevarenden voor repatriëring, abandonment en aansprakelijkheid van de reder jegens de zeevarende in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid en overlijden, van kracht. Vanaf deze datum moesten schepen voldoen aan deze nieuwe regelingen.

Schepen moeten bij hun eerste MLC renewal audit een nieuw DMLC part I aanvragen bij hun vlaggenstaat waarin de punten 15 en 16 zijn opgenomen. Tevens moeten schepen de punten 15 en16 in hun DMLC part II implementeren en dit ter keuring aan Klasse aanbieden vóór hun renewal audit.

Voor dit doel is onze MLC Document Generator ge-update inclusief de Vlag-specifieke informatie voor de volgende 10 vlaggen:

 • The Netherlands
 • Cyprus
 • Germany
 • Denmark
 • Norway
 • Luxembourg
 • United Kingdom
 • Isle of Man
 • Marshal Islands
 • Saint Vincent and Grenadines

Andere vlaggenstaten hebben nog geen nieuw DMLC part I gepubliceerd.
MLC Document Generator gebruikers met een “paid account” kunnen hun DMLC part II op elk gewenst moment updaten en downloaden zo lang hun inschrijving geldig is. “Trial account” gebruikers kunnen besluiten om een “paid account” te installeren en alle voordelen van deze on-line tool te ervaren gedurende de komende 5 jaar, waarin nog meer MLC amendments te verwachten zijn.

 

Verzekeringscertificaten MLC amendments 2014 op orde?

Sinds januari 2018 moeten schepen onder Nederlandse vlag certificaten van hun verzekeraar(s) zichtbaar voor de zeevarenden aan boord hebben, waarop alle punten zoals omschreven in MLC Regulation 2.5 en 4.2 (Appendix A 2-I resp. A 4-I) genoemd worden. Contactgegevens van de verzekeraar op deze certificaten dienen zowel een telefoonnummer als een emailadres te bevatten.
In de praktijk blijkt dat nog niet alle scheepsverzekeraars de dekkingen en bijbehorende certificaten op orde hebben. Hiervoor zijn inmiddels in meerdere gevallen Observations en soms zelfs Non-conformities afgegeven bij een ISM audit.
Wij adviseren schepen nogmaals goed te controleren of hun verzekeringen de MLC amendments 2014 dekken en of bovengenoemde certificaten aanwezig zijn. De vereiste dekkingen kunnen deels door de P&I en deels door een crew-verzekering gedekt worden.

 

CiC luchtverontreiniging scheepvaart

In 2018 is een CiC (Concentrated Inspection Campaign) aangekondigd die zich richt op de luchtvervuiling van schepen op basis van een voorstel van de Deense en Nederlandse autoriteiten. Volgens de senior-adviseur van de Danish Maritime Authority zijn hiermee twee doelstellingen behaald, namelijk wereldwijde focus of schepen voldoen aan de sulphur limits en een signaal weten af te gegeven dat met vereende krachten handhaving verbeterd kan worden. Een wereldwijde zwavel limiet van 0.5 % zal per 2020 in werking treden.
Alle 45 landen gedekt onder de Port State zullen de schepen grondig onderzoeken met als doel te controleren of de regels worden nageleefd en bewustwording onder de bemanningsleden te vergroten met betrekking tot de nieuwe regelgeving en de consequenties bij het overtreden hiervan.
Belangrijke bewijsvoering zijn bunker notes met bewijs van tanken van laag zwavelgehalte en dieselmonsters. Bunker notes dienen 3 jaar bewaard te worden, dieselmonsters 1 jaar.

 

Polar Code samengevat voor schepen die geen Polar Certificate behoeven

Vanaf 1-1-2018 moeten schepen die in de poolgebieden varen onder een Passenger Ship Safety of Cargo Ship Safety certificaat voldoen aan de Polar Code en vanaf hun eerste renewal of intermediate survey beschikken over een Polar Certificate.
Alle andere schepen die in de poolgebieden varen wordt geadviseerd zoveel mogelijk aan de Polar Code te voldoen. Dit betreft dan vooral de vereisten op het gebied van bemanningstraining, extra uitrusting, Marpol vereisten en extra risico-inventarisatie.
Rood Boven Groen heeft een samenvatting gemaakt van vereisten in de Polar Code, vooral bedoeld voor schepen die niet over een Polar Certificate hoeven te beschikken. Onderdeel van de samenvatting is een plan van aanpak.
De samenvatting kan gedownload worden van onze website.
Daarnaast heeft RBG ertoe bijgedragen, dat de Rembrandt van Rijn, een driemast zeillogger van Oceanwide Expeditions, als een van de eerste schepen in Nederland geheel onder de Polar Code gecertificeerd is.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team