ISM News

Update nr. 98

In deze ISM News Update:

  • Goedkeuring online STCW training RBG door Ministerie
  • AVG
  • Douaneformaliteiten
  • Nieuwe implementatiedatum, MARPOL Annex IV, Baltische zee, special area.
Terug naar News Updates

Goedkeuring online STCW training RBG door Ministerie

Om de steeds veranderende markt en de toenemende navraag naar STCW trainingen voor de internationale passagier vaart aan te kunnen, heeft Rood Boven Groen in samenwerking met Skillsafe en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een geheel nieuw concept ontwikkelt:

Tijdens het online trainen thuis of aan boord kan de theoretische kennis in eigen tempo opgenomen worden, en na een schriftelijke toets wordt het geleerde tijdens een oefening aan boord in de realiteit omgezet. Met een kapiteinsverklaring kan de cursist zijn/haar certificaat ontvangen.

Deze nieuwe form van trainen heeft veel voordelen: de reder en cursist besparen reis- en verblijfskosten, de cursist bepaalt zelf zijn leer snelheid en kan zijn kennis direct in de praktijk omzetten.

Rood Boven Groen is het eerste bedrijf in Nederland, dat een online STCW keur ontvangen heeft. Nu staan de trainingen Crowd Management, Passenger Safety-Cargo Safety-Hull Integrity en Company Security Officer online op www.rbg-training.com  Na een succesvolle evaluatie zullen er meer trainingen volgen.

 

AVG

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) actief gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is van belang dat organisaties hun privacy beleid op orde hebben.  Dit betekent onder meer dat duidelijk moet zijn welke gegevens organisaties van derden in beheer hebben, verwerken, waarom zij dit doen en hoe lang deze gegevens in beheer houden.

Verwerkersovereenkomst niet nodig

De AVG stelt het maken van contractuele afspraken verplicht tussen een verwerkersverantwoordelijke en een verwerker van persoonsgegevens. Deze afspraken worden veelal vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Ook in het kader van de dienstverlening door RBG worden persoonsgegevens verwerkt en uitgewisseld. RBG bepaalt daarbij zelf het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Om die reden is RBG aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke (in de zin van artikel 4 lid 7 AVG).

Daarmee is RBG dus zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en is een verwerkersovereenkomst tussen een klant en RBG niet noodzakelijk. Uiteraard wordt er, los van het voorgaande, wel vertrouwelijk met deze persoonsgegevens omgegaan.

 

Douaneformaliteiten

Het blijkt dat het soms nog onduidelijk is wanneer een zeilschip zich moet melden bij de Douane. Graag schetsen wij daarom nog even in het kort; wanneer een schip buiten het Schengengebied het Schengengebied opnieuw binnenkomt moet het schip zich één dag van tevoren aanmelden bij de Douane.

De lijst van Nederlandse douanekantoren van binnenkomst voor vanuit zee binnenkomende goederen is opgenomen in bijlage III van de Algemene douaneregeling.

 

Nieuwe implementatiedatum Annex IV, Baltische zee, special area.

De IMO heeft met resolutie MEPC.275(69) de datums vastgesteld voor implementatie van de Baltic Sea Special Area.  De definitieve datums zijn:

 

1. Nieuwe passagiersschepen

  • met een bouwcontract van of na 1 juni 2019 of;
  • in afwezigheid van een bouwcontract, wanneer de kiel is gelegd (of een vergelijkbare constructie) op of na 1 juni 2019 of;
  • met een oplevering op of  vanaf 1 juni 2021.

2. Bestaande passagiersschepen

  • Van toepassing vanaf 1 juni 2021 voor schepen die de Baltic Sea Special Area bezoeken. Dit is met uitzondering van bestaande passagiersschepen die op route zijn rechtstreeks van of naar een haven gesitueerd buiten deze special area en van of naar een haven gesitueerd ten oosten van longitude 28°10’E binnen de special area; deze zullen aan de vereisten voldoen vanaf 1 juni 2023.

Vanaf bovengenoemde datums mag een passagiersschip niet meer onbehandeld rioolwater lozen. Om het rioolwater te mogen lozen zal er een goedgekeurd rioolwater lozingssysteem in gebruik genomen moeten worden welke voldoet aan de standaard van MEPC.227(64). Het alternatief is een aparte riooltank met voldoende capaciteit aan boord te plaatsen om het vervolgens in een haven af te geven.

Een rioolwater lozingssysteem is alleen verplicht volgens MARPOL bij het lozen van rioolwater binnen 12 nm vanaf het dichtstbijzijnde land en binnen special area’s voor passagiersschepen.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team