ISM News

Update nr. 99

In deze ISM News Update:

  • Medical First Aid en Medical Care training herhalen
  • Nieuwe collega bij Rood Boven Groen
  • Goedkeuring DSD en SA van Rood Boven Groen
  • Aanmelden bij Eemshaven kan alleen via Port Base/Maritime Single Window
  • SOLAS – Recovery of persons from the water en het RescueNet van Waterworks en Rood Boven Groen
  • KIWA eisen vaartijd gezel zeilvaart
  • Ballast Water Management PSC inspection checklist
Terug naar News Updates

Medical First Aid en Medical Care training herhalen

Ook deze winter zal van diverse kapiteins het Medical First Aid en Medical Care certificaat verlopen. Rood Boven Groen wil proberen een groepje mensen bij elkaar te krijgen om samen deze training te volgen en op die manier interessante prijs- en lokatie-afspraken met de trainer te maken. Indien u interesse heeft om u aan te sluiten bij deze groep, neem dan voor 20 oktober contact met ons op.

 

Nieuwe collega bij Rood Boven Groen

Sinds afgelopen 1 juni is ons team versterkt met Maaike de Man. Zij houdt zich vooral bezig met het monitoren van de crew- en traineelijsten en bemanningspapieren van de zeilschepen binnen onze ISM Company. Tevens zal zij op termijn Elly van Kekem vervangen op de boekhoudafdeling en wordt daar nu ingewerkt.
Maaike heeft tussen 2000 en 2008 voor haar beroep gevaren: eerst op de bruine vloot vanuit Harlingen, daarna op de Lutgerdina vanuit Enkhuizen en later op zee op de zeillogger Lotos. Na 9 jaren in Frankrijk op een boerderij gewoond te hebben, bleek de scheepvaart toch harder te trekken dan het agrarisch leven.

 

Goedkeuring DSD en SA van Rood Boven Groen

Met gepaste trots kunnen wij bekendmaken dat onze training DESIGNATED SECURITY DUTIES opnieuw zonder enige aanmerkingen door de Nederlandse Scheepvaartinspectie (ILT) is goedgekeurd. Dit betekent dat we de komende 5 jaar onze trainingen op ongewijzigde wijze kunnen blijven aanbieden in de klas, op nautische scholen en aan boord.

Onze computer based training SECURITY AWARENESS heeft een interessante uitdaging. We zijn blij te weten dat ILT geen op- of aanmerkingen heeft over de inhoud van deze training. Echter het blijkt niet eenvoudig om een adequate identificatie van de student te garanderen, en tegelijkertijd te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met al onze passie willen we deze uitdaging aangaan, omdat we geloven in e-learning. Wij geloven in het aanbieden van trainingen zonder tijd- en locatiebeperkingen, wat vooral geschikt is voor de maritieme industrie met zijn constante en dynamische veranderende trainingsbehoeften.

 

Aanmelden bij Eemshaven kan alleen via Port Base/Maritime Single Window

Ondanks dat met de douane is overeengekomen dat zeilschepen bij het aanmelden geen gebruik hoeven te maken van Port Base/Maritime Single Window, maar meldingen per telefoon of email mogen doen, (de procedure voor kleine havens) blijken er toch havens te zijn die alleen (zeil)schepen toelaten als deze via Port Base/Maritime Single Window aangemeld worden. Onlangs heeft RBG moeten bemiddelen in de aanmelding van twee zeilschepen bij Eemshaven via een lokale agent. Deze agent heeft de aanmelding via Port Base/Maritime Single Window voor deze schepen gedaan.

 

SOLAS – Recovery of persons from the water en het RescueNet van WATERWORKS en ROODBOVENGROEN

Het RescueNet van WATERWORKS en ROODBOVENGROEN wordt door steeds meer klanten gewaardeerd. Onlangs hebben wij drie ge-update netten aan een klant mogen leveren, die al 4 stuks in gebruik heeft. Sinds juli 2014 moeten schepen conform SOLAS Regulation III/I7-1 een procedure aan boord hebben, hoe personen uit het water gered worden. Veelal wordt gebruik gemaakt van een reddingsboot of hulpverleningsboot, maar nog steeds bleek het niet makkelijk om een persoon zo horizontaal mogelijk terug aan boord te krijgen. Met een RescueNet in de bijboot wordt dit veel veiliger en zeer makkelijk. Een korte ‘live-footage’ vind je op you-tube: https://youtu.be/EuVk8bMP2WI
Met zijn geringe afmeting en gewicht past dit net op alle hulpverleningsboten en kost maar 1/5de van een Jason Cradle.

 

KIWA eisen vaartijd gezel zeilvaart

Sinds het van kracht worden van de Manilla-amendments blijkt het zo goed als onmogelijk te zijn geworden om met vaartijd op binnenvaart zeilschepen een vaarbevoegdheidsbewijs voor de zee-zeilvaart te verkrijgen. Dit is in onze ogen een onwenselijke situatie, omdat dit de doorstroming in de bedrijfstak ernstig beperkt. Achter de schermen zijn we druk bezig om samen met de BBZ te onderzoeken welke mogelijkheden er nog wél zijn om door te stromen van binnenvaart naar zee zonder maandenlang boven sterkte te hoeven varen.

 

Ballast Water Management PSC inspection checklist

De Internationale Ballast Water Management Convention (BWMC) is op 8 september 2017 van kracht geworden. Wereldwijd zijn in verband hiermee tot maart 2018 al 160 deficiencies door PSC afgegeven. De meeste deficiencies betroffen het niet of niet goed noteren van alle ballastwater handelingen, niet correct uitwisselen van ballastwater, niet beschikken over een goedgekeurd BWM plan en gebrek aan voldoende familiarizatie en training van de bemanning.
Aanbevolen wordt dan ook om beter vertrouwd te raken met het BWMC, de PSC BWM checklijst van DNV GL (te downloaden van onze website) te benutten en de bemanning beter te informeren en trainen.

Hartelijke groeten,
Het RBG Team