STCW Training News

In STCW Training News Update nr. 11: Modernisering wet Zeevarenden

Februari 2024

Terug naar STCW Training News

Modernisering wet Zeevarenden

Deze publicatie omvat de erkenningen van STCW Partijen waarmee Nederland een verbintenis heeft, van vaarbevoegdheidsbewijzen die zijn afgegeven voor kapiteins, officieren en radio-operators in overeenstemming met de bepalingen van het STCW-verdrag 1978, hoofdstukken II, III, IV en VII, evenals bekwaamheidsbewijzen afgegeven in overeenstemming met de bepalingen van het STCW-verdrag, 1978, hoofdstukken V en VI. Bekijk hier de geüpdate STCW lijst.

Toekomstige updates en nieuws direct per mail ontvangen?