STCW Training News

In STCW Training News Update nr. 10: Naam noteren in Monsterboekje vanaf nu verplicht bij Kiwa

December 2023

Terug naar STCW Training News

Naam noteren in Monsterboekje vanaf nu verplicht bij kiwa

Wij informeren graag dat vanaf nu Kiwa de vaartijd die genoteerd staat in het monsterboekje alleen accepteert wanneer bovenaan op de rechter bladzijde waarop je vaartijd genoteerd wordt, je naam is ingevuld bij ‘Naam houder / Name of bearer’. Wanneer dit niet het geval is ontvangt de aanvrager een voornemen tot afwijzen van Kiwa en kan alsnog de naam ingevuld worden en de vaartijd opnieuw aangeleverd worden. Om dit laatste te voorkomen, waardoor er vertraging ontstaat in de aanvraag, adviseren wij de naam gelijk in te vullen op de aangegeven plek in het monsterboekje.

 

Toekomstige updates en nieuws direct per mail ontvangen?