ISM News

Uit ISM News Update nr. 128: Nieuw SOLAS chapter XV – Safety Measures for Ships Carrying Industrial Personnel

November 2023

Terug naar alle ISM News Updates

Nieuw SOLAS chapter XV – Safety Measures for Ships Carrying Industrial Personnel

De IMO heeft een nieuwe verplichte internationale code voor schepen die industrieel personeel vervoeren (IP-code) aangenomen. Het wordt verplicht gesteld via een nieuw hoofdstuk XV in SOLAS, dat op 1 juli 2024 in werking treedt.

SOLAS definieert “industrieel personeel” (IP) als personen die aan boord worden vervoerd of gehuisvest ten behoeve van industriële offshore activiteiten zoals windmolenparken en booreilanden.

Schepen gebouwd vóór 1 juli 2024, met een groot aantal opvarenden, die niet gecertificeerd zijn volgens de Code of Safety for Special Purpose Ships, 2008 (SPS Code 2008) of MSC. 418(97), kunnen problemen ondervinden bij het naleven van de IP-Code als zij na 1 juli 2024 meer dan twaalf industriële personeelsleden willen vervoeren.

Schepen gebouwd onder de SPS-code van 1984 – Resolutie A.534(13), die momenteel speciaal personeel (SP) en industrieel personeel aan boord hebben, maar geen toestemming hebben van hun vlag om te opereren in overeenstemming met Resolutie MSC. 418(97), kunnen problemen ondervinden met het voldoen aan de stabiliteitseisen uit de IP Code.

Toekomstige updates en nieuws direct per mail ontvangen?