Designated Security Duties

KLASSIKALE TRAINING Designated Security Duties Verplicht voor Zeevarenden op een ISPS schip (>500GT en passagiersschepen) belast met beveiligingstaken die verband houden met het Ship Security Plan. Vooropleiding Er zijn geen specifieke eisen gesteld. STCW code STCW, Regulation VI/6, paragraph 4,5 and 6 and section A-VI/6.6-8 Inhoud De cursus bestaat uit de volgende onderdelen: bijhouden van…

Security Awareness Training for All Seafarers

KLASSIKALE TRAINING Security Awareness Training for All Seafarers Verplicht voor Zeevarenden op een ISPS schip (>500GT en passagiersschepen) die niet direct zijn belast met beveiligingstaken. Vooropleiding Er zijn geen specifieke eisen gesteld. STCW code STCW, Regulation VI/6, paragraph 1,2 and 3 and section A-VI/6.4 Inhoud De cursus bestaat uit de volgende onderdelen: bijdragen aan het…