Security Awareness for Port Facility Personnel with Designated Security Duties

Security Awareness for Port Facility Personnel with Designated Security Duties – Engelstalige online training ISPS-Code ISPS Code Edition 2014 en IMO-modelcursus 3.24 Edition 2018. Verplicht voor Alle personeelsleden die werkzaam zijn bij of bezig zijn met veiligheidstaken in een havenfaciliteit en die moeten voldoen aan de bepalingen van de International Ship and Port Facility Security…

Security Awareness Training for Port Facility Personnel

Security Awareness for Port Facility Personnel – Engelstalige online training ISPS-Code ISPS Code Edition 2014 en IMO-modelcursus 3.24 Edition 2018. Verplicht voor Alle personeelsleden die werkzaam zijn in een havenfaciliteit en die moeten voldoen aan de bepalingen van de International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code. Toelatingseisen Er zijn geen formele toelatingseisen voor deze…