ISM News

Uit ISM News Update nr. 127: Nieuwe SOLAS-eisen voor sleep- en afmeer uitrusting

Augustus 2023

Terug naar alle ISM News Updates

Nieuwe SOLAS-eisen voor sleep- en afmeer uitrusting

Nieuwe inspectie-, onderhouds- en procedurele eisen voor alle schepen onder SOLAS zijn verankerd in Voorschrift II-1/3-8, welke in werking treedt op 1 januari 2024.

Reders dienen de volgende procedures aan boord vast te stellen:

– Procedures voor afmeerwerkzaamheden, incl inspectie en onderhoud van afmeeruitrusting.

– Procedures om de identificatie en controle van landvasten en bijbehorende bevestigingen mogelijk te maken.

– Periodieke inspectie van afmeer uitrustingen en bijbehorende bevestigingen als onderdeel van het onderhoudsplan aan boord of een gelijkwaardig onderhoudsbeheersysteem.

Hoewel het meeste van het bovenstaande normaal gesproken al wordt gedekt door het veiligheidsbeheersysteem aan boord, wordt bedrijven ten zeerste aanbevolen hun procedures, verslagen en formulieren te herzien om er zeker van te zijn dat de bovenstaande punten correct zijn aangepakt.

Uitgebreide informatie is te vinden op de IMO website met uitleg over hoe de nieuwe wetgeving te implementeren plus veel advies over veilige afmeer procedures.

Toekomstige updates en nieuws direct per mail ontvangen?